zondag 22 februari 2009

Kreeg Ryan Pietersz een eerlijk proces?

Officier van Justitie David van Delft
van delft2
Is Ryan Pietersz (Pieters) schuldig aan de moord op Marlies van der Kouwe? Niemand zal er aan twijfelen dat Ryan Pietersz Marlies van der Kouwe heeft omgebracht, een onnodige en laffe daad waarvoor hij gestraft dient te worden. Hij heeft ook bekend het gedaan te hebben en er is genoeg 'ondersteunend bewijs' dat aantoont dat hij geen ziekelijke bekenner is, zo wist hij o.a. waar het stoffelijk overschot van Marlies te vinden was.

Maar is hij - in juridische zin- schuldig aan moord: het moedwillig om het leven brengen van iemand met voorbedachte rade: Na 'kalm en rijp beraad' zoals dat heet. Of was het misschien toch doodslag: het moedwillig om het leven brengen van iemand zonder voorbedachte rade, zeg maar 'in een opwelling'.

Moord is moeilijk te bewijzen, ook voor Officier van Justitie van Delft (foto) en daarom gooit hij het op 'gekwalificeerde doodslag' (artikel 288 WvS). Dat is het doodmaken van iemand om ontdekking van een misdrijf te voorkomen.

Voor de nabestaanden van Marlies maakt het misschien niet uit want hoe hard het ook klinkt, dood is dood, maar voor Pietersz maakt het wel zeker uit. Het verschil tussen levenslang en zeg maximaal 15 jaar. Begrijp me niet verkeerd, ik gun iemand die een weerloos slachtoffer overvalt en ombrengt een lange gevangenisstraf, maar het strafrecht kan niet zomaar willekeurig opgelegd worden.

Doodslag (art. 287 WvS)
-Max 15 jaar cel
Gekwalificeerde doodslag (art. 288 WvS)
-Max 20 jaar cel of levenslang in Nederland
-In Bonaire klaarblijkelijk levenslang
In Nederland wordt bijvoorbeel Ron Pieper Gekwalificeerde doodslag ten laste gelegd (Zie "de zegeningen van artikel 288").
Aanklager van Delft is er van overtuigd dat het om gekwalificeerde doodslag gaat, althans, hij wil dat de rechtbank dat gelooft. Hij vindt dat net zo erg als moord en eist daarom hetzelfde als voor moord: levenslang. Voor gekwalificeerde doodslag heeft hij echter een misdrijf nodig dat Ryan Pietersz wilde verhullen: verkrachting.

Het beeld dat hij van Pietersz schetste tijdens de zitting was dan ook inktzwart en jammergenoeg her en der gelogen. De meest in het oog springende leugen was dat Ryan Pietersz twee keer eerder voor verkrachting veroordeeld was. Dat is niet waar en een aanklager zou zich moeten schamen dat te doen. Pietersz is één keer veroordeeld voor verkrachting en zelfs op die veroordeling valt af te dingen. In het tweede geval dat genoemd wordt was er zelfs geen aangifte.

Bij een rechtszaak gaat het helaas zelden om de waarheid. Het OM wil vooral scoren en het behalen van een veroordeling voor moord dan wel gekwalificeerde doodslag levert nu eenmaal meer prestige op dan een veroordeling voor doodslag. In die 'westrijd' veroorlooft het OM zich gewoonlijk heel wat en daarin heeft ook OvJ David van Delft een naam hoog te houden: Hij is de man die Frenky P. van de bende van Venlo voor levenslang achter de tralies kreeg en velen vragen zich af of dat wel terecht was.

Ryan's advocaat Marga Domingo bracht er niet veel tegen in maar vroeg vrijspraak van de verkrachting (en daarmee impliciet voor gekwalificeerde doodslag). Volgens Domingo maakt het Openbaar Ministerie zich schuldig aan onsmakelijke speculaties. Op een eiland als Bonaire mist zij misschien de ervaring in grote strafzaken zoals van Delft die wel heeft. Me dunkt dat een Spong, of een Jan Heijn Kuipers gehakt gemaakt zou hebben van het voorts zwakke requisitoir van David van Delft: een getuige die zei dat ze Ryan had zien flirten met Marlies bleef onbesproken evenals de beelden van de security camera in Karel's bar: zaken die toch aangeven dat dat bewijs niet zo sterk was.

Dan nog kun je je afvragen of het opleggen van levenslang voor een moord zoals deze - hoe erg ook- reeel is binnen een koninkrijk waar anderen soms zelfs 6 of 8 jaar hebben gekregen voor een moord. Gaat het er dan toch om dat het slachtofer een 'macamba' (blanke) is, zoals op Bonaire wordt gespeculeerd?
Opgelegde straffen voor gekwalificeerde doodslag in Nederland
In 2001 wordt Jan H. veroordeeld wegens gekwalificeerde doodslag op Maartje Pieck tot 18 jaar. Hij probeerde aanranding en verkrachting te verhullen. Later brengt het Hof dat terug tot 15 jaar.
In 2004 werd een man voor gekwalificeerde doodslag op een vrouw door het hof in Arnhem veroordeeld tot 8 jaar. Het te verbergen misdrijf was een overval op een tankstation (parketnummer 21-002694-03 LJN: AO3336).
In 2005 werden 7 man veroordeeld tot 6,5-8-9-10 jaar voor gekwalificeerde doodslag op de Belg Pierre Colette (31) om te verhullen dat ze zijn auto hadden gestolen (LJN: AT9905, AT9906, AT9907, AT9910, AT9912)
In 2006 worden Roberto Z. en Amitkoemar R. veroordeeld tot 16 jaar voor de gekwalificeerde doodslag op 2 prostituees in Rotterdam
Ik denk slechts ten dele, het gaat er m.i. veel meer om dat het een moord (of doodslag) betrof die zeer veel opzien deed baren en dat Van Delft, rijdend op onderbuikgevoelens hier van mening was dat hij het tij mee had voor een veroordeling voor levenslang. Of daar nu bewijs voor is doet er dan niet toe. Zou er zoveel aandacht voor de zaak geweest zijn als niet eerder Natalee Holloway op Aruba was verdwenen, of als het niet om een mooie jonge blonde apothekersassistente ging maar om een arme kreupele zwarte broodpoot? Ik betwijfel het.

Wij zullen nooit weten wat Ryan Pietersz nou precies heeft bezield om Marlies op zijn scooter te laden en naar een donkerder plek te brengen en zijn verhaal laat vele vragen onbeantwoord, maar me dunkt dat als het moord (en geen doodslag) was, dat hij dan een aannemelijker verhaal had kunnen vertellen om de moord te verhullen. Wat tegen hem pleit is dat hij verklaart heeft dat hij bang werd dat Marlies aangifte zou gaan doen. Hij verklaarde dat er toen een nieuwe worsteling is ontstaan om de tas. Hierbij zouden de twee elkaar bij de keel hebben gegrepen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat hij haar ombracht om aangifte te voorkomen, maar de officier maakte er wel uitvoerig gebruik van.

Het is te hopen dat de rechter hier het hoofd koel houdt en gewoon kijkt naar de feiten en dan Pietersz een passende straf oplegt. Bij veroordeling tot moord zie ik echter het zaad voor een hoger beroep al gezaaid en het zal het idee bij de lokale bewoners -terecht of onterecht- dat er een apart recht is voor Bonairianen en Macamba's zal met dit proces zeker niet afgenomen zijn.

Ryan's advocaat heeft afgelopen week na het formuleren van de eis dat Ryan Pietersz welhaast zeker in beroep zal gaan bij een uitspraak van levenslang.

Uitspraak 10 maart 2009 (Het zou levenslang worden)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook