zaterdag 15 augustus 2009

Advocaat: Straf falende Officieren van Justitie

Advocaat Jan Boone vindt dat aanklagers van het Openbaar Ministerie (OM) die ernstige fouten maken, niet langer rechter moeten kunnen worden. Hij schrijft dat aan algemeen deken Willem Bekkers van de Nederlandse Orde van Advocaten in reactie op de brief waarin de hoogste baas van het OM, procureur-generaal Harm Brouwer, eerder deze week de deken aansprak op kwetsende uitlatingen door advocaten over officieren van justitie.

De bekende strafpleiter Boone vindt het „onbestaanbaar” dat officieren en advocaten-generaal (aanklagers in hoger beroep) die door de rechter op de vingers zijn getikt later zelf rechter of raadsheer worden. Dat is „een veel griezeliger situatie dan de vraag of officieren van justitie en advocaten elkaar het leven zuur maken”, schrijft hij.

Boone wijst desgevraagd op voormalig fraudeofficier van justitie Henk de Graaff, nu vicepresident van de Haagse rechtbank. Hij leidde het Clickfonds-beursfraudeonderzoek waarin het OM voor een belangrijk deel van de strafzaak niet-ontvankelijk werd verklaard. Justitie handelde „schadelijk voor de strafrechtspleging in het algemeen”, aldus de rechter in 2001.

Ook andere officieren van justitie en advocaten-generaal die het rechtssysteem volgens de rechter hebben beschadigd, zijn later zelf rechter geworden: Birgit Edelhauser en M. Renckens van de Schiedamse Parkmoord, R. de Groot en Annemieke Zwaneveld van de Iglo-drugszaak en L. Mooy in een valsgeldzaak. Boone: „Als officieren met een vlekje rechter worden, worden het rechters met een vlekje. ” Bij 'rechter' Annemieke Zwaneveld is dat al duidelijk geworden: Als Officier van justitie werd zij niet ontvankelijk verklaard in de zgn IGLO 2 zaak, toen bleek dat ze op grote schaal vertrouwelijke gesprekken van advocaat en verdachten had laten tappen en de taps niet had vernietigd. Toen zij in 2006 rechter in Rotterdam was, negeerde zij een soortgelijk vergrijp van een andere Officier van Justitie.


Zie ook:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Officier van justitie gearresteerd wegens poging tot moord

tazer Frans B. (54), een officier van justitie uit Velp (werkzaam in Arnhem), blijkt 14 april dit jaar gearresteerd te zijn wegens verdenking van poging tot moord op zijn vrouw. Aanklagers van het parket Den Bosch zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen hun collega. B. is hoofdaanklager bij de rechtbank in Arnhem.  Hoewel Justitie de identiteit geheim tracht te houden, vertellen bronnen binnen justitie dat het mogelijk om OvJ Frans Boon zou gaan. 

De opmerkelijke aanhouding van de man werd angstvallig binnenskamers gehouden door het OM, uit vrees voor reputatieschade.

Het parket Den Bosch bevestigt de arrestatie. 'De man is 14 april aangehouden, op de dag van het gebeuren'. Persofficier Karen Gerritsen liet weten dat de man nog in voorarrest zit.

Frans B. ging in de nacht van 13 op 14 april zijn vrouw te lijf met een baksteen en een stroomstootwapen. De politie werd gewaarschuwd door omwonenden die het lawaai hoorden. Frans B. werd in de vroege ochtend gearresteerd door 2 agenten uit Velp. Zijn vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Het onderzoek naar de poging tot doodslag/moord wordt momenteel uitgevoerd door vier rechercheurs van de rijksrecherche. Volgens het OM ligt het motief voor de daad 'in de relationele sfeer'. Er was sprake van huiselijk geweld. Hoewel de aanklager poging tot doodslag wordt aangewreven, hoefde de vrouw na de daad niet opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Justitie is nooit te beroerd om mensen die ergens van verdacht worden te kijk te zetten en details aan de pers te geven, zonder dat er ook maar een moment gedacht wordt aan hun reputatie, maar als het om hun eigen soort mensen gaat, ja, dan moet er strikte geheimhouding zijn. Als de Telegraaf de zaak niet had opgepikt, dan zou er nog steeds stilte zijn rondom Frans B.

Bensaïd Nakach bracht 15 jaar in de TBS door omdat hij zijn vrouw met de platte kant van een kaasbijltje had geslagen. Lijkt me ook wel iets voor deze officier.

Frans B. is niet de eerste OvJ uit Arnhem die vervolgd wordt. Eerder gebeurde dat ook met Jan Koers.

Update 17 augustus 2009

Frans B. krijgt vanaf 19 augustus een behandeling in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft dat maandag meegedeeld. De rechtbank nam eerder deze maand dit besluit tijdens een zogenoemde pro formazitting.

In de afgelopen maanden hebben een psycholoog en psychiater de verdachte onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat de officier lijdt aan een psychische stoornis, aldus justitie in een verklaring.

Het OM verdenkt hem van poging tot moord en bezit van een stroomstootwapen, blijkt uit de dagvaarding. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het misdrijf heeft plaatsgehad in privésfeer en daarom een 'normale' strafzaak is.

Op 8 december staat het vervolg van de zaak gepland bij de rechtbank in Den Bosch. Het is nog onbekend of het dan tot een inhoudelijke behandeling komt.

Kan me niet aan de indruk onttrekken dat het waarschijnlijk TBS wordt, korte of geen gevangenisstraf en dan na een jaartje klaar met TBS. Het OM zorgt goed voor zijn eigen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook