dinsdag 27 juli 2010

Antilliaanse jongeren vaak crimineel

Antiliaanse jongeren zijn in ons land nog steeds oververtegenwoordigd op het terrein van criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten. Speciale projecten hebben nog steeds niet geleid tot de beoogde landelijke daling van Antilianen die op het verkeerde pad terechtkomen.

Dat staat in de Evalutatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008, een onderzoek naar de effecten in de 21 gemeenten met de meeste Antillianen in opdracht van het ministerie van VROM.

Het onderzoek was niet altijd even gemakkelijk blijkt uit het rapport: “De informatie over cijfers betreffende voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit per gemeente bleken niet up to date, onvolledig of helemaal niet beschikbaar. Daardoor kunnen de onderzoekers weinig specifieks zeggen over de effecten van de Bestuurlijke Arrangementen op schooluitval, werkloosheid en criminaliteit”.

Desondanks blijkt wel dat waar actie is ondernomen, deze geen effect had: “Een algemene landelijke inventarisatie laat zien dat de inzet van de projecten die in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen zijn uitgevoerd, zich niet heeft laten vertalen in een sterke daling van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op het terrein van voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit op landelijk niveau.”. Zo stond bijvoorbeeld als doelstelling dat over een periode van 4 jaar de oververtegenwoordiging van Antillianen als verdachte, met 30% zou moeten worden teruggedrongen. Ondanks 123 projecten blijkt dat in de 21 'Antillianengemeenten' de registratie als verdachte juist met 3% is toegenomen, dit, terwijl er landelijk juist een afname van de oververtegenwoordiging was te zien. In 2 van de 21 gemeenten (Nijmegen en Arnhem) was er zelfs een toename van 100% te zien

Vele jaren proberen Rijk en gemeenten om de problemen op te lossen, aldus de onderzoekers. “Er wordt veel geleerd, verbeterd, veranderd, maar blijkbaar is het moeilijk om de succes- en faalfactoren vervolgens om te zetten in beleid en activiteiten.” De problematiek is volgens het gezelschap dan ook “erg complex”.

Voor de periode 2005-2008 was aanvankelijk door het rijk 20 miljoen beschikbaar gesteld voor (toen) 18 gemeenten. Dat liep op tot 27 miljoen. Samen met de gemeentelijke bijdrage, werd het ruim 44 miljoen Euro. In totaal voerden 21 gemeenten 123 projecten uit, ca. 6 per gemeente. Er werden doelstellingen en succesfactoren geformuleerd, waaronder een 'warme aanpak', 'empoweren' en inzetten van 'rolmodellen'.

Een nota over de voorbereiding is hier te vinden.
Resultaten met 2004 als peiljaar

  Gemeente 2004 2005 2006 2007 2008
1 Almere 100 101 98 111 103
2 Amersfoort 100 166 199 135 149
3 Amsterdam 100 130 123 146 153
4 Arnhem 100 293 181 261 327
5 Breda 100 119 87 101 104
6 Capelle a/d IJssel 100 85 77 89 93
7 Den Haag 100 71 70 74 66
8 Den Helder 100 89 61 48 91
9 Dordrecht 100 99 90 92 96
10 Eindhoven 100 121 92 125 114
11 Groningen 100 133 118 128 137
12 Leeuwarden 100 91 115 59 57
13 Lelystad 100 69 108 66 78
14 Nijmegen 100 149 126 167 214
15 Rotterdam 100 99 72 80 81
16 Schiedam 100 105 44 91 97
17 Tilburg 100 80 45 87 123
18 Vlaardingen 100 78 74 123 79
19 Vlissingen 100 194 152 121 137
20 Zoetermeer 100 59 77 64 70
21 Zwolle 100 87 116 143 139
  Gemiddelde 100 115 101 110 119
  BA Gemeenten 100 99 86 97 103
  Alle gemeenten 100 94 85 85 90


Kosten
  Gemeente Gemeente geld Rijksgeld Totale budget
1 Almere 1.079.270 878.735 1.958.005
2 Amersfoort 329.400 323.250 652.650
3 Amsterdam 2.094.000 2.094.000 4.188.000
4 Arnhem 103.000 103.000 206.000
5 Breda 366.680 340.620 707.300
6 Capelle a/d IJssel 373.080 373.080 746.160
7 Den Haag 2.296.928 2.296.928 4.593.856
8 Den Helder 1.326.526 349.000 1.675.526
9 Dordrecht 2.398.066 800.000 3.198.066
10 Eindhoven 1.446.000 550.000 1.996.000
11 Groningen 1.794.000 724.000 2.518.000
12 Leeuwarden 954.000 230.000 1.184.000
13 Lelystad 313.073 313.075 626.148
14 Nijmegen 1.447.501 407.501 1.855.002
15 Rotterdam 8.764.000 4.690.000 13.454.000
16 Schiedam 610.000 385.000 995.000
17 Tilburg 1.030.000 1.030.000 2.060.000
18 Vlaardingen 220.000 220.000 440.000
19 Vlissingen 184.000 190.000 374.000
20 Zoetermeer 324.000 324.000 648.000
21 Zwolle 318.250    
  Totaal 27.771.774 16.622.189 44.075.713

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook