dinsdag 12 oktober 2010

Eis: deels vrijspraak voor Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie, bij monde van de OvJ's officieren van justitie Birgit van Roessel en Paul Velleman, wil dat Geert Wilders wordt vrijgesproken van groepsbelediging van moslims en allochtonen.

De PVV-leider staat terecht voor groepsbelediging omdat hij de Koran met Mein Kampf heeft vergeleken. “Maar Wilders trekt geen conclusies over moslims, hij bekritiseert hun godsdienst”, zei Velleman. Het gaat om onder meer de uitspraken: “Verbied dat ellendige boek” en “verbied dat fascistische boek”. Dat deze uitspraken door moslims als beledigend worden ervaren, is volgens het OM niet van belang. Voor een veroordeling wegens groepsbelediging is nodig dat er iets wordt gezegd óver een groep mensen.

Ook uitlatingen uit Wilders' film Fitna gaan volgens het OM niet over moslims, maar over de islam. Hij vergelijkt de godsdienst met totalitaire regimes en trekt negatieve conclusies over de islam niet over de mensen die de islam aanhangen. Naast groepsbelediging verwijt het OM de politicus aanzetten tot haat en discriminatie. Deze feiten komen vrijdag aan bod.

De Tweede Kamer heeft vandaag opnieuw stemmingen uitgesteld omdat vrijwel de hele PVV-fractie in de Amsterdamse rechtbank aanwezig is. Alleen de partijen SP en D66 kunnen daar geen begrip voor opbrengen en trekken in de media fel van leer. “Ik vind het ongepast en ben het er absoluut niet mee eens dat de Kamer zijn agenda laat bepalen door een individuele zaak, hoe ernstig ook”, riep Emile Roemer.

Bram Moszkowicz, de advocaat van Wilders, heeft het OM gecomplimenteerd. Door de “uiterst nauwkeurige en puntsgewijze uiteenzetting” door het OM, kan de raadsman zich niet voorstellen dat de rechtbank om de eis tot vrijspraak voor groepsbelediging heen kan. Toch kan de vlag volgens de raadsman “nog bepaald niet uit”. Vrijdag komen namelijk nog het haatzaaien en aanzetten tot discriminatie aan bod, waarvan Wilders wordt beschuldigd. “Vrijdag ligt het ingewikkelder”, verwacht de raadsman.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook