vrijdag 12 december 2008

7 jaar voor poging tot moord op agent

Een inbreker is door de rechtbank in Maastricht heeft veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. De man werd 's nachts door de politie aangehouden in een woning waar hij aan het inbreken was waarbij hij zich verzette door met een groot mes op de betreffende agent in te steken.

De rechtbank heeft eerst vastgesteld dat de verdachte niet alleen de opzet had om de agent te doden maar dat hij in dat verband ook de tijd heeft genomen om een afweging te maken. In juridisch taal heet dat dat hij heeft toegestoken “na kalm overleg en rustig beraad”. Omdat de opzet van de inbreker niet slaagde, de agent liep slechts een kleine verwonding aan zijn hand op, acht de rechtbank poging tot moord bewezen.

Met betrekking tot de straf overweegt de rechtbank ondermeer: Het feit is gepleegd tegen een politieagent in functie in het kader van verzet bij de aanhouding. Politieagenten handhaven het gezag van de overheid en de veiligheid in de maatschappij. Dat is een zware taak die zij in veiligheid moeten kunnen verrichten. Een wezenlijk verschil met burgers die aan een poging tot moord zijn bloot gesteld is dat deze dat meestal niet in het kader van hun beroepsuitoefening meemaken. Voor een politieambtenaar in functie ligt dat echter anders. Als hij weer gaat werken kan hij hetzelfde in principe direct weer meemaken. De invloed op het dagelijks functioneren is dan ook enorm en die invloed kan jaren duren. Handelen zoals dat van verdachte is dan ook onder geen enkele omstandigheid verontschuldigbaar.

Hoewel de fysieke gevolgen voor de agent gering zijn geweest is de rechtbank van oordeel dat een straf die normaal bij poging tot moord zou passen de ernst van het feit niet voldoende tot uitdrukking brengt. Bovendien dient niet alleen verdachte duidelijk gemaakt te worden hoe fout hij heeft gehandeld. Ook anderen dienen in het kader van de generale preventie er van doordrongen te zijn dat dergelijk gedrag niet tolereerbaar is en zware gevolgen heeft.

Bij de strafoplegging heeft de rechtbank ook de gevolgen voor de bewoners, die in de nachtelijke uren geconfronteerd worden met een inbreker in hun woning, betrokken.

Ik wil niet zeggen dat de 7 jaar niet verdiend is, maar er zijn mensen voor een daadwerkelijk uitgevoerde moord tot minder veroordeeld

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook