maandag 8 juni 2009

Rechters stapten op wegens ‘plichtsverzuim’

“Rechters kunnen niet ontslagen worden, zij worden benoemd voor het leven” is wat er van tijd tot tijd wordt gezegd. Toch blijkt dat niet helemaal waar. Naar nu pas bekend is geworden zijn er het afgelopen jaar twee rechters opgestapt nadat ontslag dreigde wegens ‘ernstig plichtsverzuim’.

Waar hebben die rechters zich aan schuldig gemaakt? Slapen tijdens een rechtszitting? Ontlastende bewijzen tegen een verdachte weggemoffeld? Tegen alle feiten in iemand toch veroordeeld? Zitten liegen (Westenberg, Buyne)? Iemand opgelicht? Mishandeling van een vermeende SP-er? Intimidatie? Of misschien blijk gegeven van duidelijke partijdigheid dan wel belangenverstrengeling??

Nee, niets van dat alles, zij zaten met een borrel op achter het stuur. Ja, ernstig genoeg en dat verdient vervolging, maar als een politicus (Ter Horst) niet beschuldigd wordt van plichtsverzuim omdat zij dronken achter het stuur zit, hoeft een rechter dat ook niet. Er zijn meer prangende zaken waarbij het eens tijd zou woren dat rechters er uit gegooid worden.

Wel waren er bijkomende vezwarende omstandigheden. Eén rechter (met 1 promille in het bloed) gebruikte nogal wat verbaal geweld tegen de politie bij aanhouding. Een andere rechter, weigerde de bloedproef (waardoor altijd vervolging volgt) en was bij een éénzijdig ongeluk met de auto in de sloot beland.

Het advocatenblad van deze week maakt melding van een advocaat die gerommeld had met zijn urendeclaratie. Dat is fraude en dus een strafbaar feit. Het betreft hier een advocaat die ook hulprechter is. Wellicht dat de procureur generaal daar ook eens aandacht aan moet besteden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook