woensdag 5 augustus 2009

Opnieuw 'beledigend T-shirt incident'

Vandaag is de dichter/columnist Bonne Postma (27) (alias Prente Mailmoeder) in de Spuistraat in Amsterdam aangehouden op verdenking van belediging en provocatie van het Amsterdamse politiekorps. Postma droeg een door beroepshumorist Michiel Eijsbouts ontworpen T-shirt met daarop de tekst: IDIOTIE. Deze tekst was gezet in het logo van de politie.
Mailmoeder kon zich identificeren, heeft zijn medewerking verleend aan het proces-verbaal en zal een brief ontvangen van de officier van justitie of hij wordt vervolgd.

Om Stan de Jong te citeren: “Wat zijn ze toch lichtgeraakt, die pikkies van de fietsemarij.”

Bonne Postma’s waardering voor het gezeg wordt treffend weergegeven door de volgende zinsnede:

“Verzamelaars van Totenkopf-parafernalia, denkend aan Holland, die met rede verzieken, traag door oneindig laagland gaan. Na weer een mislukte sollicitatie bij de stadsreiniging moeten ze bedacht hebben mij erop te wijzen dat ik me in een noodverordeninggebied bevond.”

herenlunch

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook