woensdag 14 oktober 2009

Nieuw onderzoek in de zaak Tamara Wolvers

Het OM laat het bewijsmateriaal in de zaak Tamara Wolvers opnieuw onderzoeken. Een verdachte – haar ex-oom- Jaco G. werd 15 juli 2008 voor de moord vrijgesproken omdat niet 100% zeker was dat het gevonden DNA van hem was. Het OM is in hoger beroep gegaan. Waarom dan pas nu(!) hetbewijsmateriaal weer wordt onderzocht is onduidelijk. Misschien moest er nog iets gefabriceerd worden.

 

Verkort Vonnis:

Verdachte is moord c.q. doodslag ten laste gelegd. Er zijn geen sporen aanwezig waarvan is komen vast te staan dat verdachte ze ter gelegenheid van het delict heeft veroorzaakt. De conclusies van geraadpleegde DNA deskundigen gaan niet verder dan dat verdachte niet kan worden uitgesloten als donor van biologische sporen. Dergelijk bewijs kan hooguit als steunbewijs dienen. Ander bewijs is evenwel niet aanwezig. Het uitgangspunt van het politieonderzoek is geweest dat de dader een bekende van het slachtoffer moet zijn geweest. Echter niet kan worden uitgesloten dat een onbekende de dader is. Het feit dat alle bekenden van het slachtoffer met uitzondering van verdachte zijn uitgesloten draagt dan ook niet bij aan het bewijs. De verklaringen van verdachte over zijn alibi kunnen niet als kennelijk leugenachtig worden beschouwd, terwijl de vraag of verdachte over zogenaamde daderkennis beschikte niet zonder meer bevestigend kan worden beantwoord. De rechtbank kan geen andere conclusie trekken dan dat er géén bewijsmiddelen zijn welke verdachte als dader aanwijzen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook