vrijdag 6 november 2009

Peter de Vries ontmaskerd als bedrieger

Een mooi stuk op Klokkenluideronline
“Ik zal je eens een ding vertellen……” En toen gooide de als perfide loopjongen van de macht ontmaskerde ‘misdaadjournalist’ Peter R. de Vries de hoorn op de haak. [peterr3]. We hadden hem slechts de vraag gesteld of hij stiekeme onderonsjes heeft met Harm Brouwer waarin ze samen de inhoud van zijn ‘onthullende’ programma’s ‘doornemen’. Wij weten al lang dat dit zo is vanuit meerdere onweerlegbare bronnen (ook het OM zelf heeft het min of meer toegegeven) maar we wilden het natuurlijk horen van ‘mr. Misdaad’ himself. Het mocht niet zo zijn. Peter begon een tirade over een passage op deze website waarin ik hem beschreef als een nazi-collaborateur en die zijn familie zou aangeven (of woorden van gelijke strekking) en beet me toen de genoemde woorden toe ‘ik zal je eens wat vertellen…’. Einde Peter.

Zie verder het bewuste artikel

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook