maandag 23 november 2009

Rechters blijven ondanks vlucht Saban Baran

De Hoge Raad weigert de zes rechters te ontslaan die Saban Baran afgelopen september met verlof lieten gaan, waarna de extreem gewelddadige vrouwenhandelaar de benen nam. Dit meldt de procureur-generaal aan het Burgercomité tegen Onrecht, dat op het vertrek van de betrokken raadsheren had aangedrongen.

In een brief aan comitévoorzitter Joost Eerdmans schrijft de procureur-generaal bij de Hoge Raad J.W. Fokkens dat alleen rechters die structureel tekort schieten in juridische kennis, de laan uit gestuurd kunnen worden.

Daarnaast kan persoonlijk (wan)gedrag aanleiding geven voor hun ontslag. In het geval van de rechters van het hof in Arnhem die de brute vrouwenhandelaar doodleuk de gevangenispoort lieten uitwandelen, is daar geen sprake van. Een ontslagprocedure is daarom niet aan de orde, schrijft Fokkens. Eerdmans noemt de opstelling van Fokkens 'triest' en onverkoopbaar aan de slachtoffers van Saban Baran.

"Hieruit volgt namelijk dat alleen demente rechters of raadsheren die zich bijvoorbeeld aan hun secretaresse vergrijpen hun toga afgenomen kan worden. Blunderende rechters zoals die in Arnhem hoeven zich dus nooit zorgen te maken, want ze zijn voor het leven benoemd", zegt Eerdmans, die zich inzet voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het comité gaat in reactie op de weigering van het ontslag de Tweede Kamer vragen de wetgeving op dit punt aan te scherpen. Rechters die het vertrouwen in de rechtsorde schaden, moeten vervangen kunnen worden, meent Eerdmans. In een poging het vertrouwen in de rechtsorde te herstellen, gaat in elk geval het openbaar ministerie onderzoeken wat de eigen rol is geweest bij het stuklopen van grote mensenhandelzaken in Alkmaar en Den Bosch.

Dat onderzoek wordt gedaan door voormalig OM-topman Dato Steenhuis. Het OM kreeg er vorige week ongenadig van langs van de rechtbank Alkmaar. De rechters stelden dat niet de waarheidsvinding, maar het verzamelen van belastende informatie voorop stond in de opsporing. Er werd zelfs gesproken van het achterhouden van informatie en van misleiding van de rechters.

Bij justitie is dit oordeel hard aangekomen, erkende gisteren OM-baas Harm Brouwer in het tv-programma Buitenhof. "Daar schrik je letterlijk van." Brouwer noemde de zaak pijnlijk, schadelijk en buitengewoon ernstig. Volgens Brouwer heeft de officier van justitie die in Alkmaar de zaak behandelde, een andere lezing dan de rechtbank. "Dat is de reden dat we de zaak voorleggen aan een hogere rechter en de zaak intern laten onderzoeken." Dat Dato Steenhuis voortkomt uit het openbaar ministerie, is volgens Brouwer allerminst dubieus. "Een ieder die de heer Steenhuis kent, weet dat hij zeer onafhankelijk is in zijn opstelling."

Zie hier het advies van Fokkens

De procureur generaal bij de Hoge raad is hoofd van het parket (=bureau) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het parket wordt gevormd door de procureur-generaal en de advocaten-generaal (niet te verwarren met het parket-generaal bij het Openbaar Ministerie). De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad behoren niet tot het Openbaar Ministerie.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijke adviesfunctionaris bij de Hoge Raad en wordt als enig lid van de staande magistratuur voor het leven (tot 70 jaar) aangesteld, omdat hij mede belast is met de vervolging van ambtsmisdrijven. Daarnaast adviseert de procureur-generaal, die in zijn taak wordt bijgestaan door advocaten-generaal, de Hoge Raad door middel van zogenoemde conclusies. Dit zijn onafhankelijke adviezen betreffende bij de Hoge Raad aanhangige procedures in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Een conclusie van de procureur-generaal, al dan niet bij monde van een advocaat-generaal, wordt genomen voordat de Hoge Raad zich in een arrest over de zaak uitlaat. In civiele en strafzaken wordt door de procureur-generaal altijd een conclusie genomen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook