dinsdag 15 december 2009

Dronken rechter na 14 jaar eindelijk eens ontslagen

De Hoge Raad der Nederlanden heeft vandaag een vrouwelijke rechter (55) ontslagen omdat zij ongeschikt bleek om haar taken uit te voeren. Volgens de officiële lezing was zij a) niet besluitvaardig genoeg b) te vaak afwezig c) onzeker en d) werkte ze bovendien te langzaam.

Tot zover de politiek correcte redenen, maar wat was er nu werkelijk aan de hand

Mevrouw de Rechter heeft een drankprobleem. Al jaren, de problemen met haar functioneren stammen al vanaf 1996 en krijgt zij nog maar een halve workload toegewezen, maar pas in 2006 liep ze tegen de lamp. In dat jaar werd edelachtbare namelijk straalbezopen op de vloer van haar zwaar vervuilde woning aangetroffen. Toen ze vervolgens onder dwang mee werd genomen begon ze ook nog stennis te maken op het bureau. Bij ieder ander is dat gedrag voldoende voor direct ontslag. Maar in Nederland krijgt een incompetente zuipende rechter natuurlijk een tweede kans. Na een jaartje afkicken gaat ze in 2007 aan het werk bij een andere rechtbank. En deze ontslaat haar dus nu alsnog, omdat ze de drank nog steeds niet kan laten staan. Een zeer zeldzame maatregel binnen de rechtspraak.

De Hoge raad probeert in haar oordeel nog een lans te breken voor het feit dat het inhoudelijk functioneren van de rechter natuurlijk nooit ter discussie heeft gestaan, maar je vraagt je willekeurig toch af of de beschonken toestand waarin zij jaren heeft geleefd, wellicht toch haar oordeelsvermogen wat heeft aangetast.

Een rechter dysfunctioneert dus al sinds 1996 en pas nú is er ontslag (feitelijk pas per 1 januari 2010). In die 14 jaar zijn er aanpassingen gemaakt in haar workload en heeft ze alle kansen en tijd gekregen haar problemen aan te pakken. 14 jaar!!!

Mevrouw voert echter aan dat het ontslag prematuur is en eist naast 40.000 euro ook nog eens aanvulling op de WW tot haar rechter salaris tot haar 65e!!!

De Hoge Raad is in haar uitspraak wat cryptisch betreffende de vergoeding en staat haar een uitkering toe ‘als ware het ontslag niet te verwijten’.

Hieronder de verkorte uitspraak van de Hoge Raad en het volledig vonnis hier.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op 15 oktober 2009 een vordering tot ontslag van betrokkene bij de Hoge Raad ingediend. Het betreft een vordering tot ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan wegens ziekte, voor het verrichten van de taak als rechter.
De vordering is gebaseerd op een verzoek daartoe van de president van het gerecht waar betrokkene is aangesteld.
De Hoge Raad heeft de zaak mondeling behandeld in raadkamer. Daarbij is ook betrokkene met haar advocaat aanwezig geweest.

De uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat betrokkene ongeschikt is om haar functie als rechter uit te oefenen. Betrokkene is met ingang van 1 januari 2010 ontslagen onder toekenning van een werkloosheidsuitkering die berekend wordt op basis van de Werkloosheidswet.

Bij de vordering is verwezen naar het personeelsdossier van betrokkene, waaruit blijkt dat zij gedurende een lange periode is tekort geschoten in de uitoefening van haar taken als rechter. Zo is zij tijdens verschillende functioneringsgesprekken gewezen op gebrek aan besluitvaardigheid, veelvuldige afwezigheid, onzekerheid bij zittingen en haar werktempo. Er is ook sprake geweest van problemen in de privésfeer die haar functioneren als rechter in de weg stonden.
Voorts is gebleken dat herhaalde keren afspraken zijn gemaakt die tot verbetering zouden moeten leiden. Betrokkene heeft enige tijd op proef bij een andere rechtbank gewerkt. Zij had in een eerder stadium al eens een periode van verlof gekregen om orde op zaken te stellen.
Naar het oordeel van de Hoge Raad hebben deze maatregelen onvoldoende resultaat gehad.
De Hoge Raad overweegt dat bij zijn beslissing tot ontslag geen acht is geslagen op de inhoud van beslissingen die betrokkene als rechter heeft genomen in zaken die aan haar oordeel zijn onderworpen. De inhoud van die beslissingen vormen geen reden voor toewijzing van de vordering tot ontslag. De rechterlijke onafhankelijkheid is hier dus niet in het geding.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook