maandag 15 juni 2009

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Carlos H. voor bijlmoord

De Hoge Raad heeft de door bijlmoordenaar Carlos H. aangetekende cassatie tegen zijn vonnis niet ontvankelijk verklaard. Daarmee is de door het Hof opgelegde straf van 20 jaar en TBS definitief geworden.

Carlos H. doodde de nietsvermoedende Thijs Geerts met een bijl uit protest tegen Amerika.

Eerder kreeg hij van de rechtbank 15 jaar en TBS en van het Hof 20 jaar en TBS.

In Januari dit jaar had hij aanvankelijk besloten om niet in cassatie te gaan.

Carlos H. heeft uiteindelijk zelf cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van het hof in ’s-Hertogenbosch.
Hij heeft dit gedaan zonder tussenkomst van een advocaat.

De wet schrijft voor dat een verdachte in een strafzaak door een raadsman klachten moet laten indienen over de uitspraak waartegen hij beroep in cassatie heeft ingesteld. Dat moet gebeuren binnen de wettelijke termijn van zestig dagen. In deze zaak is aan die wettelijke voorwaarden niet voldaan. Daarom heeft de procureur-generaal mr. J.W. Fokkens in zijn conclusie de Hoge Raad op 19 mei 2009 geadviseerd de verdachte niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep in cassatie.

De Hoge Raad heeft dat advies overgenomen en de verdachte daarom niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatieberoep.
Dat betekent dat de Hoge Raad niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook