woensdag 30 juni 2010

Joran van der Sloot gaat in beroep tegen afwijzen nietigverklaring bekentenis

Máximo Altez Navarro, de advocaat van Joran van der Sloot, heeft beroep aangetekend tegen het besluit van een rechter om de resultaten van het politieonderzoek niet ongeldig te verklaren.

Van der Sloot, die wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stephany Flores, had om nietigverklaring gevraagd omdat zijn bekentenis zou zijn afgedwongen. Rechter Wilder Casique Alvizuri wees het verzoek van Van der Sloot af.

Advocaat Altez zei dat Joran van plan is te blijven doorvechten tot aan het hoogste rechtscollege in Peru. Het beroep tegen de weigering van de rechter zijn verzoek in te willigen is de eerste stap.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook