dinsdag 20 juli 2010

Uitspraak: Straatsburg: "Van Anraat correct veroordeeld"

De Nederlandse zakenman Frans van Anraat is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, in Nederland correct veroordeeld als medeplichtige van een aanval met gifgas in Irak. Tot die conclusie komt het hof vandaag.

Van Anraat had bij het hof geklaagd over de rechtsgang in Nederland. De Hoge Raad had eind juni vorig jaar zijn veroordeling wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden bevestigd. Wel werd zijn straf verkort van 17 naar 16,5 jaar cel. De Nederlander leverde in de jaren tachtig op grote schaal chemicaliën aan het toenmalige regime van de Iraakse leider Saddam Hussein.

Van Anraat vond zijn veroordeling onterecht. Omdat president Hussein diplomatieke onschendbaarheid genoot en dus buiten het gezag van de Nederlandse rechtspraak viel, had hij ook niet mogen worden vervolgd als medeplichtige. Het hof in Straatsburg gaf hem ongelijk.

Te dol voor woorden, de Amerikanen leverden decennia lang wapens aan Hoessein (dus nog niet eens onderdelen van wapens), waarmee de Irak-Iran oorlog werd gevoerd met honderdduizenden doden, en dat mag wel, maar Van Anraath zou dan plotseling een oorlogsmisdadiger zijn omdat gij grondstoffen leverde??

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook