woensdag 25 augustus 2010

Eis: Flutstrafje voor spionerende agent

spy
Tegen oud-agent en Marokkaanse Nederlander Ré L. is vandaag bij de rechtbank in Den Haag 240 uur werkstraf geëist wegend ambtelijke corruptie en schending van zijn geheimhoudingsplicht.

De oud-agent van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond zou van februari 2006 tot in maart 2008 informatie uit politiesystemen hebben doorgegeven aan een contact bij de Marokkaanse ambassade. Omdat L. Marokko geen staatsgeheime informatie heeft geleverd, draait de zaak niet om “echte spionage”, zoals de officier van justitie het noemde.

Zijn contactpersoon zou de tweede man op de Marokkaanse ambassade zijn geweest. Aan hem gaf L. informatie over een vastgoedhandelaar die in Marokko wilde investeren, aldus het OM. Ook zou hij het toenmalige Tweede-Kamerlid Ali Lazrak hebben nagetrokken in de systemen. Lazrak heeft zelf tegenover de politie verklaard dat de interesse van Marokko zou kunnen voortvloeien uit het feit dat hij programmadirecteur kon worden bij een commerciële omroep.

De zaak kwam aan het licht, nadat de inlichtingendienst AIVD in het voorjaar van 2008 een tip had gekregen. Aanvankelijk leek de agent weg te komen met strafontslag. Later begon de Rijksrecherche alsnog een onderzoek, dat uitmondde in vervolging. L. is inmiddels werkzaam als bouwvakker.

L. betwist de feiten niet. Hij zou onder druk van Marokko hebben gespioneerd. Ook zijn familie is onder druk gezet, zo verklaarde hij. Op een reis naar Marokko in 2005 zou hij bij het in- en uitreizen “onmenselijk” zijn behandeld. Daarop ging hij naar de ambassade om een klacht in te dienen. De tweede man beloofde de problemen op te lossen, maar wilde daarvoor in ruil informatie hebben. Aanvankelijk zou L. dat hebben geweigerd, maar hij zou onder de druk zijn bezweken.

In de Haagse rechtszaal was de vroegere agent erg emotioneel en toonde hij berouw over zijn handelingen. Hij kon niet meer terug, toen hij de eerste keer informatie had geleverd. “Toen hadden ze me klem. Ik kon niet meer terug. Ik had er heel veel moeite mee. Het deed me zeer om mensen onder ogen te komen. Het voelde echt niet goed. Maar ik heb er absoluut geen geld voor gehad”, zei L.

De zaak leidde in september 2008 tot een diplomatieke rel tussen Nederland en Marokko. Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken stuurde twee Marokkaanse diplomaten weg. De Tweede Kamer uitte grote zorgen over de invloed die Marokko zou uitoefenen op landgenoten in Nederland.

Het Openbaar Ministerie acht niet bewezen dat de man geld heeft aangenomen in ruil voor de informatie. Wel zou hij een betere behandeling hebben gekregen bij de douane in Marokko en zou het hem bij diverse projecten daar wat makkelijker zijn gemaakt.

Justitie kwam tot de gebruikelijk lage eis bij politieagenten 'omdat de man al genoeg had geleden en zijn baan was kwijt geraakt' , de gebruikelijke drogredenen die niet gelden voor de gewone burger.Uitspraak 8 september. Het werd 240 uur dienstverlening.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook