vrijdag 13 augustus 2010

Onbevoegde hulpofficier in Limburg

De politie Limburg Noord heeft een medewerker van het district Midden-Limburg buiten functie gesteld. De man heeft langere tijd opgetreden als hulpofficier van justitie terwijl hij wist dat hij niet meer over een geldig certificaat beschikte.

Na eerdere meldingen uit Noord-Brabant over onbevoegde hulpofficieren zoeken politiekorpsen op verzoek van de raad van korpschefs uit of al hun mensen nog over een geldig certificaat beschikken. Sindsdien kwamen er nog meldingen uit Kennemerland en Zuid-Limburg.

Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar met een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals de inverzekeringstelling van verdachten en doorzoeking bij inbeslagname in bepaalde zaken.

Onbevoegd optreden als hulpofficier kan voor lopende en al afgedane strafzaken ernstige consequenties hebben. In Brabant leidde dat al tot vrijlaten van een verdachte van een zedenmisdrijf. Er was ook een onbevoegd hulpofficier betrokken bij de zaak Langendoen. Dat bleef echter zonder gevolgen.

Recente onbevoegde hulpofficieren van justitie in Brabant:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook