maandag 31 mei 2010

Hoofdinspecteur uit functie gezet | Het is weer eens zo ver

De leiding van de politie Brabant-Noord heeft een 50-jarige hoofdinspecteur buiten functie gesteld omdat hij enkele jaren onbevoegd als hulpofficier van justitie heeft opgetreden. Hij had geen geldig certificaat meer. Begin april stelde de politie ook al een inspecteur buiten functie, omdat die vermoedelijk zijn certificaat voor hulpofficier van justitie had vervalst.

De laatste tijd heeft het korps gekeken naar de certificering van alle hulpofficieren van justitie. Daarbij zijn nog vier andere problemen aan het licht gekomen met de certificering. Het Openbaar Ministerie is daarover geïnformeerd.

Een hulpofficier van justitie is een politiemedewerker aan wie een aantal bijzondere bevoegdheden is toegekend, zoals onder meer de inverzekeringstelling van verdachten en doorzoeking voor inbeslagneming in bepaalde zaken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook