dinsdag 3 augustus 2010

WTF: 'Geen foto's van Naomi Campbell op straat'

De rechters in het proces wegens oorlogsmisdaden tegen de ex-president van Liberia hebben vandaag "bevolen" dat Naomi Campbell niet zonder haar toestemming op straat mag worden gefotografeerd, als het Britse supermodel donderdag in Leidschendam komt getuigen tegen Charles Taylor.

„Er zijn legitieme redenen tot bezorgdheid om mevrouw Campbells veiligheid en privacy wegens haar openbare bekendheid en de extreem intensieve media-aandacht voor haar getuigenis”, aldus de rechters van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL).

Campbell, die eerst helemaal niet wilde komen getuigen en vervolgens onder dreiging met een celstraf is gedagvaard, had zelf om beschermende maatregelen gevraagd. SCSL-hoofdaanklaagster Brenda Hollis wil Campbell laten bevestigen dat zij een zogeheten bloeddiamant heeft gekregen van Taylor.

What the fuck??? Sinds wanneer hebben de rechters van het Sierra Leona Tribunaal enige jurisdictie over wat er in Nederland op straat wel en niet mag gebeuren?

Volgens de Nederlandse wet mag je gewoon iemand op de openbare weg fotograferen.

Bovendien zijn het de rechters zélf die hier voor sensatie zorgen. Campbell heeft al lang al verklaard dat ze géén diamand van Taylor heeft gekregen. Er zijn vele getuigenissen in het dossier van mensen die helemaal nooit voor het tribunaal hebben hoeven komen, maar nu moet Campbell wél komen??

De rechtbank had ook gewoon kunnen besluiten haar in Amerika een gezworen 'deposition' te laten maken, maar klaarblijkelijk willen ze laten zien hoe belangrijk ze zijn, en daar mag de rechtsstaat Nederland best aan opgeofferd worden.

'Ik accepteerde bloeddiamanten'?? Nou, niet echt. Dat maakt De Telegraaf er van. Campbell zéi iets heel anders
Update 5 augustus 2010:
Campbell heeft inmiddels getuigd dat zij in 1997 na een diner bij Nelson Mandela thuis, 's avonds laat diamanten op haar kamer bezorgd kreeg. (Campbell was toen 27). De volgende ochtend sprak zij bij het ontbijt over het incident met de Amerikaanse actrice Mia Farrow en met Campbells toenmalige agente, Carole White. “Een van hen zei: die moeten wel van Taylor zijn”, aldus Campbell. Taylor was ook een gast bij het diner en had met Campbell over zijn land gesproken. Mia Farrow en Carole White staan voor maandag op het programma van het SLT. Quincey Jones was één van de andere gasten bij het diner van Mandela.

Bovenstaande doet vele kranten suggereren dat Campbell de ontvangst van bloeddiamanten heeft bevestigd. Dat is natuurlijk pure speculatie. Er staat helemaal niet vast van wie die diamanten afkomstig waren. Zoals Campbell zélf al zei in de rechtbank: "ik krijg veel cadeaus". Bovendien staat niet vast of dat al dan niet 'bloediamanten' waren. Taylors advocaat Courtenay Griffiths stelt dan ook dat het pure speculatie is. Campbell kon niet aangeven waar de uitspraak van Mia farrow dan wel Carol White op gebaseerd was en ze heeft zelf niet uitgezocht van wie de diamanten waren. Misschien waren ze wel van Mandela.

Nu het SLT nu toch bezig is, gelijk Mandela ook maar dagvaarden om te komen getuigen. Kunnen ze Mandela gelijk es vragen wat hij nou eigenlijk met Taylor moest. Misschien heeft Graça Machel Simbine (Mandela's 3e vrouw) óók wel diamanten gekregen, die mischien óók wel van Taylor afkomstig moesten zijn. Bovendien, de bruidsschat ('lobola') voor Simbine moest toch érgens van betaald worden?

Campbell zegt de stenen weggegeven te hebben aan het Nelson mandela Kinderfonds. Dat Fonds bevestigt geld te hebben gekregen maar geen stenen.

Wie kan het overigens Campbell kwalijk nemen dat zij het cadeau aangenomen heeft? Taylor was toch net als zij gast van president Mandela, de alom bewierrookte vredestichter van het internationale icoon van alles wat goed en vreedzaam is? Dan verwacht je toch niet dat de charmante man van 49 (Taylor) die je is aangewezen als tafelheer in feite een bloedorstige machtswellusteling zou zijn?

Update 6 augustus 2010: Hoewel het Nelson Mandela Kinderfonds eerder ontkende de stenen ontvangen te hebben, zijn ze terecht. Naomi zei dat ze ze aan Jeremy Ratcliffe van het Nelson Mandela Kinderfonds had gegeven om iets goeds mee te doen. Ze zei hem vorig jaar nog gesproken te hebben en dat hij de diamanten nog in bezit heeft.
Ratcliffe heeft bevestigd dat hij de drie diamanten op 26 september 1997 van Campbell kreeg en aan de politie heeft gegeven. Hij had de stenen gehouden omdat hij niet wilde dat het fonds betrokken werd bij illegale activiteiten.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook