zaterdag 18 september 2010

Marco Kroon toch vervolgd

Marco-KroonLandmachtofficier en drager van de Militaire Willemsorde, Marco Kroon wordt vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet en de wet Wapens en munitie.

De precieze aanklacht wordt pas later deze maand bekend, maar het betreft daden waarop een celstraf staat van minder dan een jaar. Bij een veroordeling tot een jaar of langer zou Kroon de zelden toegekende Willemsorde, die hij in 2009 ontving uit handen van koningin Beatrix, moeten inleveren.

Kroon kwam begin dit jaar in opspraak toen het OM hem als verdachte aanmerkte in een onderzoek naar cocaïne- en wapenhandel. Het café in Den Bosch, dat de kapitein naast zijn werk bij Defensie met zijn vriendin runt, werd al enige maanden geobserveerd door een rechercheteam. Tijdens verhoren werd Kroon geconfronteerd met verklaringen van anonieme tipgevers en observatierapporten. Enkele gasten van het café waren eerder aangehouden. Hun huizen werden doorzocht. Daarbij werden vuurwapens en stroomstootwapens in beslag genomen.

De kapitein heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij begon met zijn advocaat Geert-Jan Knoops een tegenonderzoek. Daaruit kwam onder meer naar voren dat in zijn café weliswaar drugs worden gebruikt, maar Kroon zei daartegen juist hard te zijn opgetreden. De kapitein meldde verder dreigbrieven te hebben ontvangen van onbekenden die hem zijn hoge onderscheiding misgunnen.

Ondanks de strafvervolging zal Kroon volgende week op Prinsjesdag als prominente gast in de Ridderzaal aanwezig zijn, aldus bronnen rond het kabinet. Minister Van Middelkoop van Defensie heeft eerder beklemtoond dat zijn werknemer onschuldig is zolang hij niet is veroordeeld. Hoe een rechtszaak ook afloopt, Van Middelkoop (ChristenUnie) meent dat de officier zich zeer dapper heeft gedragen, en daarvoor terecht is onderscheiden.

Het ministerie van Defensie en het OM hullen zich in stilzwijgen over de aanklacht. Beide instanties laten slechts weten dat er een beslissing is genomen die eind deze maand wordt bekendgemaakt.

Kapitein Kroon heeft naar eigen zeggen nog niets gehoord van het OM en verwijst naar zijn advocaat. Die heeft eerder te horen gekregen dat het OM niet voor Prinsjesdag naar buiten zal komen met informatie.

Kroon ontving de Willemsorde, ’s lands hoogste militaire onderscheiding, voor zijn dappere en doortastende optreden in 2006 in de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij was toen commandant van een peloton commando’s. Na zijn uitzending kreeg hij een rustiger baan op het kenniscentrum van het Korps Commandotroepen.

Me dunkt dat de bewijslast zeer summier, zoniet afwezig is. Je kunt je afvragen of met de overvloed aan zaken die bij justitie op de plank blijven liggen -waaronder gewelds en zedenzaken- vervolging van Kroon, met deze bewijslast wel een verstandig gebruik van man en materiaal is.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook