woensdag 1 december 2010

Weer vier onbevoegde hulpofficieren bij politie Noordbrabant

Bij het politiekorps Brabant Noord zijn tijdens een inventarisatie nog vier hulpofficieren van justitie ontdekt die onbevoegd werkzaamheden hebben verricht. In april werd bekend dat er twee politiemensen zonder geldig certificaat hadden opgetreden als hulpofficier. De ontdekking was aanleiding voor nader onderzoek.

Tot dusver zijn tegen twee politiemensen disciplinaire maatregelen getroffen. Het gaat om een berisping en een voorwaardelijk ontslag met overplaatsing. Tegen een inspecteur (56) loopt een strafzaak omdat hij zijn certificaat zou hebben vervalst. Het korps wacht op de uitslag van nader onderzoek tot er eventueel disciplinaire maatregelen tegen hem worden genomen. De politie spreekt in de drie overige gevallen van onzorgvuldigheid en plichtsverzuim maar neemt tegen dat drietal geen maatregelen omdat er 'geen sprake was' van bewust onbevoegd optreden.

De certificering van alle hulpofficieren in Brabant Noord is volgens een woordvoerder op dit moment op orde en er zijn extra controlemaatregelen genomen. Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar met een aantal bijzondere bevoegdheden die normaliter bij een officier van justitie thuishoren, zoals de inverzekeringstelling van verdachten en doorzoeking bij inbeslagname in bepaalde zaken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook