dinsdag 31 mei 2011

Maximo Altez stopt verdediging Joran van der Sloot

Máximo Altez, de advocaat van Joran van der Sloot zal hem niet langer verdedigen in de moordzaak van Stephany Flores. Hij stelt vandaag de rechtbank in Lima op de hoogte van zijn besluit. De kans is groot dat Jorans proces aanzienlijke vertraging oploopt.

Het zou al langer niet meer boteren tussen Van der Sloot en zijn advocaat. De afgelopen maanden waren er conflicten over betalingen en over de te voeren verdedigingsstrategie. Ook ergerde Altez zich aan uitlatingen van Amerikaanse advocaten, die ook voor Van der Sloot zouden optreden.

Vorige week bracht een van deze advocaten nog naar buiten dat Joran zou willen meewerken aan uitlevering aan Amerika. Maximo Altez bestempelde dit als een onzinverhaal omdat de Peruaanse wetten deze constructie helemaal niet toestaan.

Joran van der Sloot heeft laten weten dat hij de komende dagen op zoek gaat naar een nieuwe advocaat. De beslissing van Altez om op te stappen komt voor Van der Sloot op een ongunstig moment. Volgende week staat in Peru een eerste pro-formazitting gepland, waarbij Van der Sloot verplicht in de rechtszaal moet verschijnen.

Het openbaar ministerie zal dan de bewijzen presenteren, die het inmiddels afgesloten onderzoek naar de moord op Stephany Flores heeft opgeleverd. Joran van der Sloot zal dan ook voor het eerst met de vader van Stephany Flores worden geconfronteerd, die al heeft aangegeven bij de zitting aanwezig te zijn. Deze zitting is besloten en niet voor publiek of pers toegankelijk.

Maximo Altez zal uit coulance nog wel een aparte procedure voor Van der Sloot blijven voeren over schending van zijn mensenrechten na de arrestatie in Chili. Dit is een aparte juridische procedure, die los staat van de verdediging in de moordzaak. Als Altez ook in die zaak zou opstappen, wordt deze procedure beëindigd en kan niet opnieuw door een andere advocaat worden gestart. Altez zegt dat van der Sloot "niet aan te willen doen".

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook