donderdag 9 juni 2011

Katrina Khanyak mogelijk omgekomen door snijwond

De Wit-Russische Katrina Khanyak (26), die in 2008 werd gevonden in een villa op de Belgisch-Nederlandse grens is vermoedelijk overleden door een diepe snijwond op haar dij. Zo'n wond leidt normaal gesproken tot de dood. Op basis van de overige omstandigheden is het vermoedelijk ook de doodsoorzaak geweest.

Dit zeggen de Zwitserse patholoog Danny Spendlove en de Engelse forensisch patholoog Kenneth Sporrock -die op verzoek van justitie aan een tweede sectie meewerkte-  op de eerste dag van de strafzaak tegen Robert Jan B. (40), de echtgenoot van de vrouw. Robert Jan B. staat terecht voor moord.

De oorzaak van het overlijden van Katrina Khanyak in 2007 is de belangrijkste vraag in de zaak. De zaak werd bekend als die van het grenslijk, omdat het lichaam van Katrina Khanyak werd gevonden in een kliko in de voormalige Femisbank (foto), dat op de Hoogbraak precies op de grens staat tussen het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog. Na de vondst in 2008 zat de man enige tijd vast. Vorig jaar werd hij naar aanleiding van de uitkomst van de tweede sectie voor de tweede keer aangehouden en korte tijd later weer vrijgelaten.

Tijdens de behandeling van de zaak moest ook getuige deskundige Danny Spendlove zich verdedigen. De advocaat van Robert Jan B., Jan-Hein Kuijpers, viel hem aan op zijn accreditatie. Zo zou spendlove zich ten onrechte uitgeven voor forensisch patholoog. Vreemd genoeg deed ook het OM een duit in het zakje en er zou zelfs sprake zijn van dat zij hem wilden vervolgen voor valsheid in geschrifte en dat eerdere zaken waaraan hij had meegedaan mogelijk over moesten.

Maar waar gáát het over:
Spendlove is in Nederland geboren en heeft hier alleen de opleiding voor basis-arts gevolgd. Hij heeft zich daarna in België en Duitsland gespecialiseerd en voert daar de titel 'Rechtsmedizin'. Hij heeft jarenlang in Duitsland gewerkt, vele honderden lijkschouwingen verricht, woont tegenwoordig in Zwitserland en werkt ook voor Nederlandse forensische instituten.
In deze zaak werd er een beroep op hem gedaan door het bekende bureau van Eikelenboom, FSI uit Nunspeet. Het enige probleem lijkt dat bepaalde titels in Europees verband niet zo gemakkelijk overdraagbaar zijn. Wellicht mag Spendlove zich in Nederland strikt formeel geen forensisch-patholoog mag noemen, maar dat is waarschijnlijk muggenzifterij, temeer daar het gebruik van buitenlandse, niet EU experts veel vaker gebeurt. Zo maakte Jan-Hein Kuijpers zélf gebruik van Amerikaanse deskundigen van de zgn 'body farm', wier titels in Nederland óók niet gelden.

Bela Kubat vond geen doodsoorzaak
Spendlove en Sporrock deden onderzoek naar de doodsoorzaak, nadat het NFI (in persoon van Bela Kubat), geen doodsoorzaak kon vinden. Kubat legde uit dat de aderen niet geraakt kunnen zijn. Maar het letsel kán wel tot de dood leiden, antwoordde ze op vragen van de rechtbank. Vanwege de 'bizarre' plek en het ontbreken van ander letsel denkt Kubat dat de wond ná het overlijden is veroorzaakt.


Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

NFI gooide organen van mogelijk vermoorde baby weg

Volgens het particuliere forensisch onderzoekscentrum IFS heeft het Nederlands Forensische Instituut (NFI) de organen van de vrijwel zeker vermoorde baby’s van Anita C. uit Geleen weggegooid.

Het IFS werkt samen met forensisch patholoog Danny Spendlove, die onlangs voor het OM contraonderzoek deed in deze zaak. Staatssecretaris Teeven van Justitie is door IFS over het schandaal geïnformeerd.

Spendlove werd bij het onderzoek betrokken omdat het NFI geen doodsoorzaak kon vinden. Justitie verdenkt de moeder, Anita C. ervan haar drie kinderen na de geboorte te hebben omgebracht.

Volgens Selma Eikelenboom, de directeur van het IFS, merkte Spendlove tijdens hersectie op het laatst overleden kind van Anita C. dat de inwendige organen waren verdwenen. “Pathologisch anatoom Spendlove constateerde dat de baby waarschijnlijk door verstikking is omgebracht en wilde dat met onderzoek op de organen verifiëren. Er was echter niets meer in het lichaam aanwezig, het NFI had de organen verwijderd.”

Het NFI ontkent dat de organen zijn weggegooid of zoekgeraakt. “Wat er was, is verwerkt voor nader onderzoek, alles is overgedragen aan Spendlove of teruggeplaatst in het lichaam. Niet vergeten moet worden dat deze patholoog het nog eens maanden later onderzocht toen het nog meer veranderd was.”


Update 9 juni 2011: De expertise van Spendlove wordt plots in twijfel getrokken omdat hij misbruik van de beschermde titel forensisch patholoog zou hebben gemaakt. Spendlove is ook verhoord over valsheid in geschrifte.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook