vrijdag 3 februari 2012

Joris Demmink niet vervolgd

Joris Demmink wordt niet vervolgd voor seks met twee minderjarige jongens in Tsjechië, in 1995 en 1997 in de Pinokkio bar in Praag.. Op zich is dat niet verwonderlijk want Joris Demmink is topambtenaar bij justitie, dus dat was wel te verwachten. Een teleurstelling ap voor advocate Adèle van der Plas, die zich hiervoor heeft ingezet tbv haar client, de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin. Baybasin stelt dat zijn veroordeling onterecht is, maar dat het gebeurt op verzoek van de Turkse autoriteiten die belastend materiaal over Demmink zouden bezitten.

In de zaak van de Tjechische jongens lijkt hard bewijs te ontbreken. De jongens beweren dat ze in 1995 en 1997 door Demmink zijn misbruikt, Demmink zegt dat hij in de jaren negentig helemaal niet in Tsjechië is geweest.

Zijn naam kwam ook naar voren in het ‘Rolodex’ onderzoek (een zaak tegen verspreiders van kinderporno in 1994-1998). Het Rolodex-onderzoek werd om onduidelijke redenen stopgezet omdat er onvoldoende bewijs zou zijn, terwijl er duizenden foto’s en video’s voorhanden waren. Journalist Lex Runderkamp zou later stellen dat Demmink een vreemde rol speelde binnen dit onderzoek, zo zou Demmink volgens Runderkamp justitiële informatie naar de hoofdverdachten hebben gelekt, waardoor de verdachten de gelegenheid hadden bewijs te verdonkermanen. Dit stelde Runderkamp in 2004, in een pleitnota in een andere zaak (zie hierna onder: ‘Anne Frankplantsoen’).

De naam van Demmink wordt ook genoemd in het kader van homoprostitutie door jonge jongens in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. In oktober 2003 publiceerden de Gaykrant en Panorama een verhaal waarin ze stelden dat Demmink seksueel contact had met minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven.  Het ministerie van justitie noemde de aantijgingen vals. Volgens de toenmalige Minister van Justitie Piet-Hein Donner waren het leugens. “Er is geen spoor van rook, laat staan vuur”, waren Donner’s gevleugelde woorden. Na publicatie werden er 2 gesprekken gevoerd tussen Demmink (en zijn advocaat Harro Knijff) en de hoofdredacteuren van de Gaykrant en Panorama. Naar aanleiding van deze gesprekken trokken beide bladen hun beschuldigingen in en publiceerden ze op 5 november 2003 een rectificatie, hun bronnen zouden onbetrouwbaar zijn geweest: Op grond van nieuwe informatie die ons na publicatie heeft bereikt en ook naar aanleiding van gesprekken die met de topambtenaar zijn gevoerd, moeten wij concluderen dat onze oorspronkelijke bronnen (het zou gaan om een verhaal van de misbruikte Robert van de Luitgaarden) op basis waarvan de indruk werd gewekt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken. Voor zover de integriteit van deze topambtenaar daardoor onderwerp van discussie is geworden, bestaat hiervoor geen aanleiding. In het kader van volledige berichtgeving dient dit gezegd te zijn.  Op 5 november 2003 maakte het NOS-journaal melding van de schikking tussen Demmink, de Panorama en de Gaykrant.

Hierbij meldde het NOS-journaal: De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.  Hierop diende Demmink een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen journalist Lex Runderkamp en hoofdredacteur Hans Laroes, beiden van het journaal. Demmink stelde dat hij nooit had gezegd dat hij de jongens met wie hij seks had niet om de leeftijd vroeg, door dit te melden maakte het journaal hem verdacht, aldus Demmink. Het journaal kon niet bewijzen dat Demmink de gewraakte uitspraak had gedaan, daarom werd de klacht van Demmink door de Raad voor de Journalistiek gegrond verklaard en moest het journaal rectificeren.

Op 14 oktober 2003 deed Frank L. -een voormalige jongens-prostituee uit het Anne Frankplantsoen- aangifte tegen Demmink. Frank L. beweerde seksueel contact te hebben gehad met Demmink toen hij nog minderjarig was. In een uitzending van Nova van 15 oktober 2003 noemde de advocaat van Demmink de aangifte onjuist en ongeloofwaardig. Volgens justitie betrof het een valse aangifte, op 16 oktober 2003 trok de jongeman zijn aangifte in en bekende hij dat de Panorama hem betaald had om aangifte te doen. Op 17 maart 2004 besteedde TweeVandaag aandacht aan de zaak, in de uitzending stelde Frank L. dat Panorama hem geen geld had geboden en dat het openbaar ministerie met het persbericht over de valse aangifte naar buiten kwam op het moment dat hij nog verhoord werd. Uit het proces-verbaal van het verhoor van Frank L., dat ook in de uitzending aan bod kwam, bleekt echter dat Frank L. wel had bekend dat hij betaald was. Begin maart 2004 maakte Justitite bekend dat zij Frank L. zouden vervolgen wegens het doen van valse aangifte, op 22 juli 2004 werd hij veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk.

Op 17 maart 2004 komt Twee Vandaag op televisie terug op de zaak. Zij hebben tevens een interview met Frank L.

Op 14 april 2007 besteedt Een Vandaag aandacht aan de zaak. Aanleiding is een Turks rapport waarin opnieuw beschuldigingen van pedofilie worden geuit jegens Demmink. Demmink zou sinds 1995 chantabel zijn en dit zou blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocate Van der Plas in handen kreeg. Minister van Justitie, Hirsch Ballin, ziet nog altijd geen reden om maatregelen te nemen.

Op 13 juni 2007 bericht Een Vandaag zelfs dat een Kamermeerderheid zich zorgen maakt over de integriteit van Demmink, na een "opeenstapeling van aantijgingen" over het misbruik van jonge kinderen. SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen vindt dat de man op non-actief gesteld moet worden, Aleid Wolfsen (PvdA) sluit zich hierbij aan.

Op 11 maart 2009 publiceert het web-TV-kanaal JDTV een interview met Advocate Adèle van der Plas over de aangifte van de Turk Mustafa Y. tegen Demmink.

Op 19 mei 2009 gaat JDTV de confrontatie aan met Demmink en legt deze op video vast.

Zie ook:
reportage over het onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van het belastende Turkse rapport, en over het feit dat Demmink gewoon in functie blijft terwijl hij al meer dan 10 jaar onder vuur ligt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook