zondag 18 maart 2012

La Serpe krijgt 1,4 miljoen

Peter la Serpe, de kroongetuige in het liquidatieproces Passage, krijgt in ruil voor zijn belastende verklaringen zeker 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Dat blijkt volgens de NOS uit documenten waarover zij beschikt.

    La Serpe meldde zich in 2006 bij politie en justitie omdat hij uit het criminele milieu wilde stappen. Na onderhandelingen kwam het tot afspraken met justitie.
    In de zogeheten Hoofdlijnen Overeenkomst van juni 2007 is volgens de NOS 1,4 miljoen toegezegd aan La Serpe. Een deel daarvan, zes ton, is weliswaar een lening, maar het bedrag moet pas over 25 jaar worden terugbetaald terwijl er geen rente over wordt berekend. Deze lening was bestemd voor de koop van een bedrijf en een woning. De overige acht ton wordt de komende tien jaar uitgekeerd als vergoeding voor beveiliging en het verwerven van een garantie-inkomen.

    Dat staat in schrikwekkend contrast met hoe justitie niet criminele getuigen behandeld. Die krijgen géén geld. I.T, die door Kaapverdiaanse overvallers in een cafe in Rotterdam werd neergeschoten en voor dood achtergelaten, getuigde ondanks haar opgelopen dwarslaesie voor de rechtbank. Toen zij – bij het hoger beroep bedreigd werd-  en niet meer durfde te getuigen, dreigde de RC haar vervolgens in de cel te stoppen.

    Het geven van een geldelijke vergoeding aan kroongetuigen is in Nederland bij wet verboden.

    Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook