maandag 24 september 2012

Bom onder liquidatieproces Passage

Een laptop van kroongetuige Peter la S. dreigt een nieuwe bom te leggen onder het liquidatieproces Passage. De computer werd enkele maanden geleden in het huis van bewaring in beslag genomen. Justitie heeft de inhoud ervan bestudeerd. Daarbij is de vraag gerezen of La S. in zijn talrijke eerder afgelegde verklaringen wel de waarheid heeft gesproken.

Volgens officier van justitie Betty Wind zou een gevonden manuscript en een aantal andere documenten “een ander licht kunnen werpen op de rol van La S. bij de moord op Kees Houtman”. Deze drugs- en vastgoedhandelaar werd in november 2005 doodgeschoten. La S. heeft altijd verklaard dat hij deze liquidatie heeft uitgevoerd met medeverdachte Jesse R. Over zijn verklaringen daarover is al eerder twijfel ontstaan.

'Op het moment van de liquidatie was ik alleen in Wilnis', 'Ik kan mij alles herinneren van die avond, alleen is mijn herinnering niet van de plaats delict.
La S. heeft zich vandaag bij monde van zijn advocaat Jan Peter van Schaik fel verzet tegen openbaarmaking van het materiaal. De rechtbank beraadt zich daar momenteel over.
La S. is inmiddels op vrije voeten. De laptop werd in beslag genomen toen hij nog in detentie zat, omdat de inhoud van het apparaat mogelijk veiligheidsrisico's opwierp, aldus justitie.

Wat de precieze inhoud van de door La S. geschreven stukken is, is nog niet bekend. Officier Wind wilde de stukken vandaag verstrekken aan de rechtbank en de in het proces betrokken advocaten, maar de protesten van La S. en zijn advocaat Jan Peter van Schaik verhinderden dat, in elk geval voorlopig. Volgens Trouw zou echter in het stuk staan dat hij níet bij de moord  op Houtman was: . 'Op het moment van de liquidatie was ik alleen in Wilnis', noteert La S. in het stuk. En: 'Ik kan mij alles herinneren van die avond, alleen is mijn herinnering niet van de plaats delict.'

La S. schrijft volgens Trouw dat hij de verklaring over de zaak 'als een film' heeft opgeslagen, om op die manier de verhoren van advocaat Nico Meijering ongeschonden door te komen. Die 'tactiek werkte als een tierelier'. De film gebruikte La S. 'als een echte herinnering'. Een valse herinnering, aldus La S., 'maar een ander kan daar bijna niet achter komen.'

Meijering zei vandaag tijdens een schorsing van het proces dat hij 'woest' was door de jongste onthullingen. Meijering heeft met een aantal andere advocaten al vele malen openlijk getwijfeld aan de juistheid van de verklaringen van La S., eerst en vooral in de zaak-Houtman. De raadslieden hebben tijdens vele verhoren van La S. pogingen ondernomen leugens bloot te leggen, maar kregen er niet definitief de vinger achter.

Als door de stukken zou komen vast te staan dat La S. in eerdere verklaringen heeft gelogen, komt de bewijsvoering van het OM ernstig op de tocht te staan. Niet alleen in de zaak-Houtman - als La S. onbetrouwbaar zou blijken te zijn, ondermijnt dat ook zijn verklaringen in de andere zaken die onder de paraplu van Passage vallen.

Justitie eiste in mei tegen zes van de tien verdachten een levenslange celstraf. La S. hoorde een eis van 8 jaar; een gehalveerde eis, in ruil voor zijn verklaringen. Mogelijk dat het OM al deze eisen wil herzien door de jongste ontwikkelingen in het proces.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook