woensdag 21 januari 2015

Minder moorden maar meer liquidaties in 2014

Het weekblad Elsevier, dat sinds 1992 het aantal moorden bijhoudt, publiceerde vandaag de cijfers van afgelopen jaar: In 2014 werden er 137 moorden gepleegd, het laagste cijfer sinds 1992. 

De trend is: minder moorden, maar wel hardere", concludeert het weekblad.

In 2014 werden 24 liquidaties gepleegd, ruim 17 procent van het totale aantal moorden. Doorgaans is dit percentage tussen de 5 en 10 procent.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in Nederland jaarlijks nog gemiddeld 250 mensen vermoord. Elsevier: "Een van de verklaringen voor de daling is de toenemende vergrijzing: bejaarden plegen minder misdrijven dan jongeren en zijn meer thuis. Wel lopen zij meer risico bij overvallen."

Naast de liquidaties springen de gewelddadige roofovervallen het afgelopen jaar in het oog. Daarbij vielen in totaal vijf slachtoffers, van wie drie hoogbejaard. Het oudste slachtoffer was 89 jaar.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook