zaterdag 6 september 2008

Van Koppen versus Brouwer

In Nova (6.9.08) ging Harm Brouwer, de hoogste baas van het OM, in debat met Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie, over juridische missers. Van Koppen is een van de grootste criticasters van Brouwer en, zoals Nova hem omschreef, een luis in de pels van justitie. Hij heeft een fiks aantal missers op heldere wijze blootgelegd.

De Schiedammer parkmoord is een zo’n voorbeeld. Van Koppen fileerde de werkwijze van het OM en dat leverde hem een forse dosis kritiek van de - toenmalige - hoogste baas van het OM op. Maar het einde van het liedje was dat het OM uiteindelijk door het stof moest. De onterecht veroordeelde Cees B. kwam alsnog vrij.

Van Koppen pleit voor een onafhankelijke commissie om te onderzoeken of een strafzaak heropend moet worden. Brouwer wil daar echter niets van weten. Hij is, anders dan zijn criticaster, van mening dat de rechterlijke macht die klus zelf wel kan klaren. Het is allerminst een kwestie van een slager die zijn eigen vlees gaat keuren. “Wie heeft Schiedam uiteindelijk onderzocht? Wie heeft publiekelijk verantwoordelijkheid afgelegd? Dat was het Openbaar Ministerie.” Van Koppen wees er vervolgens fijntjes op dat drie jaar voor het verschijnen van commissie Postumus (die de zaak Cees de B. onderzocht) zijn boek over de parkmoord geschreven had. Brouwer kon niet anders dan hem gelijk geven. Hij paste het voorbeeld aan. Het OM was in staat gebleken in de zaak Lucia de B. met voor zichzelf pijnlijke conclusies te komen.

Brouwer is ook niet erg te spreken over de wijze waarop Van Koppen in de media opereert. “Dat is de Peter van Koppen in de buurt van een camera, in de buurt van een microfoon, voor een volle zaal, Waarbij al de nuances, die ik zo vaak aantref in zijn wetenschappelijk werk, er niet meer lijken te zijn. En dan is het net alsof er uit de heup geschoten wordt." Van Koppen merkt op dat hij nauwelijks invloed kan uitoefenen op de wijze waarop de journalistiek opereert.
Brouwer maakt zich schuldig aan een persoonlijke aanval door Van Koppen mediageilheid te verwijten. Van Koppen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop hij inhet nieuws komt.
Daardoor jaagt hij - volgens Brouwer - veel OM'ers in de gordijnen. En arme Brouwer moet dan alle zeilen bij zetten om zijn mensen ervan te overtuigen dat Van Koppen wel een belangrijke boodschap heeft. Punt is dat steeds criticasters de feiten hebben aangedragen die leidden tot een herziening. OM en rechters volgden schoorvoetend.

Dat blijkt ook uit de zaak Lucia de B. Brouwers haalde dit voorbeeld aan, om aan te tonen dat het OM wel degelijk een zelfreinigend vermogen had. Die verwijzing is erg ongelukkig. Het kostte Ton Derksen en Metta de No heel veel moeite om de zaak aan het rollen te krijgen. Het OM was in deze zaak niet de meest vooruitstrevende partij. In tegendeel zelfs. Ook hier reageerde het OM pas na de maatschappelijke commotie. Het OM had ook hier de wendbaarheid van een olietanker.
Dat het OM daarna ook iets onaardigs over zichzelf zei, heeft niet in eerste instantie te maken met het zelfreinigend vermogen. Het OM stond met het mond vol tanden, toen ene Wick werd opgepakt en en passent bekende de hoofdrolspeler in de Parkmoord te zijn.

Toen eenmaal Wik H. zich had gemeld als dader was het duidelijk hoe groot de fout was en toen deed de Commissie Posthumus in feite wat onvermijdelijk was. Wat er gebeurd is met de Officier van Justitie die bij de rechter gelogen had wilde Brouwer niet zeggen. Dat was om zijn mensen te beschermen.

Al met al stelde Brouwer teleur, hij saboteerde de discussie vaak met drogredenen en eigenlijk was zijn insteek: "Wij doen het goed, ja er zijn fouten gemaakt maar we hebben het nu allemaal onder controle". "Vertrouw ons nu maar"
Dat er veel mensen ten onrechte gevangen zaten wees Brouwer van de hand, want 'dat cijfer klopte niet'. Hij zei dat een rechter natuurlijk nooit altijd alles zeker kon weten en dan een beslissing moest nemen, maar dat hij daarvoor opgeleid was. Alsof dat het nemen van goede beslissingen garandeert.

Met de houding van Brouwer is er niet veel goeds te verwachten uit de koker van justitie.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook