woensdag 30 april 2008

Uitspraak 12 jaar voor doodslag op Henk Koop

De Pool P. (25) is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor het doodsteken van schoonmaker Henk Koop uit Enschede. Volgens de meervoudige strafkamer heeft hij 5 juli vorig jaar de man met messteken om het leven gebracht in basisschool Stadsveld. De eis was 15 jaar, de maximale straf voor doodslag.

Voorzitter Caminada zei dat de rechtbank kalm beraad niet bewezen acht en dat er daarom van moord geen sprake is, maar wel van doodslag.

De rechtbank baseert zich vooral op de volgende feiten. P. was in de school terwijl er geen aanwijzingen zijn gevonden dat er nog een derde persoon kan zijn geweest. P. heeft geprobeerd het bloed weg te dweilen. Zijn sporen zijn verspreid door de school aangetroffen. Hij heeft aantoonbaar gelogen over zijn verblijf in een kantoortje, over een ring, een bedrag van dertig euro en het bloed op zijn T-shirt.

Speciale aandacht heeft de rechtbank gewijd aan de volgorde van bloedsporen van het dweilen, van een fietsband en van schoenen. In combinatie met verklaringen van P. maken de sporen 'het zeer onwaarschijnlijk' dat een ander de dader is geweest.

Het is onbegrijpelijk dat de rechtbank tot dit oordeel is gekomen. Sporen wijzen erop dat Koop ruim een half uur gemarteld is en gestoken. De dader heeft dus ruim de tijd gehad om tot inkeer te komen. Informatie uit Polen duidt er op dat de Pool een sadistische inslag heeft gehad en op de onderbroek van Koop is DNA-materiaal (sperma) gevonden dat grotendeels lijkt op het DNA-profiel van P. Het lijkt er dus alles op dat het een geplande seksuele moord is geweest, waarbij weliswaar het slachtoffer toevallig was, maar de moord niet.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook