maandag 19 mei 2008

Godslastering

Op 13 maart 2008 stelde de kamer nog voor om godslastering uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Hoewel regeringspartijen CDA en Christenunie tegen waren, stelde coalitiegenoot PvdA onomwonden dat artikel 147 overbodig is en kan worden geschrapt. De huidige wet op de godslastering is een product van grootvader Donner.
Drie jaar geleden stemde de PvdA nog tegen een motie van D66 om artikel 147 af te schaffen. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid in de Kamer, mede omdat behalve de PvdA ook GroenLinks en de SP het niet opportuun vonden om kort na de moord op Theo van Gogh over afschaffing van het artikel te stemmen.
Hirsch Ballin beloofde toen nog zich in de kwestie te verdiepen en met een aanbeveling te komen.

Die aanbeveling werd uiteindelijk een uitgelekte brief van Ballin dd 6 Mei 2008 waarin echter niets van afschaffing te bespeuren is, integendeel de wet wordt zelfs nog aangescherpt. Ballin stelt voor om artikel 147 - dat nu enkel beldeiging van het opperwezen strafbaar stelt - uit te breiden tot het eveneens strafbaar stellen van belediging van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Hiermee zou recht gedaan worden aan de verscheidenheid in religies en levensovertuiging in onze samenleving. De bescherming zou zich tevens uitstrekken tot heilige boeken of andere kernwaarden van een godsdienst of levensovertuiging.

Wellicht dat de recente arrestatie van Gregorius Nekschot al een voorproefje was van wat ons te wachten staat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

SP wil internetmeldpunt voor groomers

Hallo Pap, ik help de politie een internet pedofiel te pakkenDe SP - bij monde van SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens- vindt dat er een internetmeldpunt moet komen waarmee online kinderlokkers ook zonder aangifte van slachtoffers kunnen worden aangepakt.
Gerkens wil dat hiermee de drempel voor minderjarigen die worden geconfronteerd worden met zogeheten 'groomers' omlaag gebracht wordt.
"Mannen met slechte bedoelingen hebben nu vrij spel", aldus Gerkens. "We moeten een offensief beginnen om het internet veiliger te maken voor kinderen." Gerkens zal maandag met voorstellen komen in een Kamerdebat over 'cybercrime'.

"Jongeren hebben het gevoel dat ze nergens heen kunnen", zegt het Kamerlid. "Ze denken dat hun ouders hen niet begrijpen en de weg naar het politiebureau is vaak te moeilijk vanwege schaamte. Door te zwijgen komen ze soms dieper in de problemen."
Gerkens denkt dat erger kan worden voorkomen als er een mogelijkheid bestaat om online een melding te doen. Vorig jaar kondigde minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie al aan dat digitaal kinderlokken strafbaar zal worden gesteld. De bewindsman tekende daartoe een verdrag van de Raad van Europa dat de wettelijke mogelijkheden om 'groomers' aan te pakken zal verruimen.

De SP wil echter dat de nieuwe wetgeving er ook voor zorgt dat 'grooming' ambtshalve vervolgbaar wordt, dus zonder dat er een officiële aangifte nodig is.

Hoewel dit allemaal mooi klinkt, zitten er natuurlijk wel een aantal haken en ogen aan het plan. Het is sowieso al verwerpelijk dat Gerkens zich alleen op mannen focuseert, alsof er geen vrouwelijke 'groomers' bestaan. Voorts gaat drempelverlaging waarschijnlijk hand in hand met het doen van valse 'meldingen'. Dat is al een probleem bij zedenmisdrijven waarbij je in persoon aangifte moet doen, redelijk anoniem 'melding' doen via internet, waarna justitie 'ambtshalve' de vervolging doet, maakt die drempel natuurlijk helemaal laag. Dat Gerkens aanvoert dat je bijvoorbeeld een blog kunt bewaren als 'bewijs' dat je mee kunt sturen, duidt op weinig kennis van het onderwerp. Een bewaarde chatlog is een platte tekst file en is makkelijk zelf te maken of aan te passen.

Als chatproviders gedwongen worden chatgegevens te gaan bewaren, tast dit weer onze privacy aan. De SP, bij monde van Gerkens lijkt hier niet zo mee te zitten: "Privacy stopt wanneer je kinderen aanrandt" verkondigde zij vandaag in "Goedemorgen Nederland". Dat is zo, maar het gaat hier ook om de privacy van miljoenen brave chatgebruikers die geen vlieg kwaad doen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook