woensdag 26 augustus 2009

Onderzoek tegen landsadvocaat

Bert-Jan Houtzagers
Bert-Jan Houtzagers
In de affaire rond de dodelijke brand in het Catshuis loopt een omvangrijk onderzoek tegen de landsadvocaat, het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in relatie tot de de affaire rond de dodelijke brand in het Catshuis

Bij die brand in 2004 kwam destijds huisschilder Aart de Lijster (49) om het leven.

De rijksrecherche stelde onlangs vast dat de landsadvocaat in overleg met ambtenaren van AZ en de Rijksgebouwendienst jarenlang een uiterst gevoelig, uit 2005 daterend TNO-onderzoek naar de brand heeft achtergehouden in allerlei civiele en strafrechtelijke procedures.
Hiermee kwam het kantoor in het vizier bij de deken van de orde van advocaten in Den Haag die momenteel een tuchtrechtelijk onderzoek verricht tegen de betrokken advocaten.

De deken heeft zelf het tuchtonderzoek gestart. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de raadslieden, onder wie landsadvocaat mr. Bert-Jan Houtzagers, zich 'mogelijk niet hebben gedragen als een goed advocaat betaamt en daarmee het aanzien van de advocatuur hebben geschaad'. Het kantoor staat de overheid al sinds jaren bij in rechtszaken en juridische kwesties.

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) wil door minister Hirsch Ballin van Justitie over de uitkomsten worden geïnformeerd. "Indien de landsadvocaat fouten heeft gemaakt en zich onethisch of verwerpelijk heeft gedragen, is dat een reden voor de overheid zich straks door een ander advocatenkantoor te laten bijstaan", vindt hij. De SP'er wil verder horen of Hirsch Ballin zelf al met de advocaten over hun optreden heeft gesproken, zoals de bewindsman eerder aankondigde.

Uit het verheimelijkte TNO-rapport blijkt dat de overheid (mede)verantwoordelijk is aan de fatale brand die vijf jaar geleden aan Aart de Lijster het leven kostte. TNO ontdekte dat het vuur ontstond toen thinner tijdens werkzaamheden in het Catshuis vlam vatte, maar dat onbehandelde en brandbare wandbekleding de brand vervolgens bliksemsnel aanjoeg tot de explosieve vuurzee waarin De Lijster een afschuwelijke dood vond. Volgens de toenmalige TNO-onderzoeker waren het de landsadvocaat en enkele ambtenaren die zijn naspeuringen lieten stilleggen en de resultaten in de kluis hielden vanwege 'politieke implicaties'.

Een woordvoerster van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn wilde niet reageren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook