dinsdag 8 december 2009

Vrijspraak voor verkrachting met frikadel

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag drie jongens uit Augustina (Friesland) vrijgesproken van een verkrachting met een bevroren frikadel. De jongens werden vorig jaar door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Ze zouden in 2006 een toen nog 14-jarige dorpsgenootje met de frikadel hebben verkracht. De daders waren toen 15 en 13 en 13 jaar oud. In 2008 waren zij door de rechtbank wél veroordeeld tot 50 uur taakstraf én 1250 euro smartegeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) had het hof dinsdag gevraagd om een taakstraf en een schadevergoeding van 1250 euro. „Volgens het hof is er geen sprake geweest van seksueel binnendringen in het lichaam”, zei advocaat Tjalling van der Goot, die een van de verdachten bijstond.

“Hoewel volgens de raadsheren in het algemeen het anaal inbrengen van een bevroren frikadel een seksuele lading heeft, ontbreekt die strekking in dit geval.” Het voorval speelde zich af in een vriendengroep van destijds 13 en 14 jaar oud. „Op een plek waar de vrienden regelmatig bij elkaar kwamen en waar veel werd geouwehoerd.”

Het anaal inbrengen van de snack maakte volgens Van der Goot deel uit van een weddenschap.

De eerdere (2008) uitspraak van de rechtbank in deze zaak geeft iets meer achtergrondinformatie. Het lijkt erop dat het slachtoffer zelf aangifte gedaan heeft (wellicht op advies van ouders), omdat zijn bierkeet vriendjes een grens hebben overschreden. De rechtbank zegt o.a. het volgende (in 2008 dus):

De aanleiding was het uitloven van vijf euro door een groepslid, niet zijnde een der verdachten, aan degene die een frikandel in zijn kont durfde te stoppen. Het slachtoffer heeft hierin aanvankelijk toegestemd. Een ander lid van de groep, evenmin een der verdachten, heeft vervolgens een bevroren frikandel opgehaald. Het slachtoffer heeft toen duidelijk gemaakt dat hij niet meer wilde. Verdachten hebben echter toch doorgezet. De medeverdachten hebben het slachtoffer vastgehouden over een bank. Verdachte heeft de frikandel bij het slachtoffer in de anus gestoken.

Uit de slachtofferverklaring blijkt dat dit feit diep heeft ingegrepen op de lichamelijke integriteit en het geestelijk welzijn van het slachtoffer. Nadat het feit in de omgeving bekend was geworden, is het slachtoffer vaak gepest. Hij leed aan hoofdpijnen en nachtmerries. Hij heeft zich vernederd gevoeld door degenen die hij als vrienden beschouwde. Hij voelde zich niet langer veilig in zijn eigen woonplaats en hij is van school en voetbalclub veranderd.

Maar nu over de verkrachting (al dan niet), ook daarover leert de uitspraak van de rechtbank meer. Kortweg komt het neer op de interpretatie van het seksueel genot, dat de verdachte(n) al dan niet gehad hebben. De rechtbank, komt tot oordeel dat dit wel het geval was:

De rechtbank is van oordeel dat het binnendringen wel degelijk een seksueel aspect heeft gehad. De rechtbank heeft daarbij gelet op het arrest van de Hoge Raad van 2 mei 1995, NJ 1995, 583. De HR oordeelde daarin, mede op grond van de wetsgeschiedenis, dat de subjectieve beleving van de dader, onderscheidenlijk het slachtoffer, van belang kan zijn voor de vraag of sprake is geweest van seksueel binnendringen van het lichaam als bedoeld in art. 242 Sr., doch daarvoor niet beslissend is, in die zin dat van verkrachting geen sprake zou kunnen zijn indien de dader bij de handelingen geen seksuele gevoelens heeft ondervonden, onderscheidenlijk het slachtoffer die handelingen niet als seksueel heeft ervaren. Te dien aanzien overweegt de rechtbank dat de gelijkenis tussen een frikandel en het mannelijk geslachtsorgaan voor de hand ligt, en dat verdachte [verdachte] bij de politie heeft verklaard dat hij de frikandel heen en weer heeft geduwd tussen de billen van het slachtoffer. Deze handelingen hebben naar het oordeel van de rechtbank een seksueel karakter.

Echter (ook gezien de uitspraak van de raadsman in de Telegraaf), was het Hof in onderhavig geval een andere mening toegedaan: “Hoewel volgens de raadsheren in het algemeen het anaal inbrengen van een bevroren frikadel een seksuele lading heeft, ontbreekt die strekking in dit geval.”

Let wel, het gaat hier dus om de seksuele beleving die de verdachte(n)/dader(s) heeft/hebben bij het begaan van de penetratie, niet hoe het slachtoffer de penetratie ervaart.

Blijkbaar is het hof itt de rechtbank van mening geweest dat het meer een geval was van kwajongensstreken.
Onder het mom van; “Lafaard, je zei A dan moet je nu ook B doen”

Het gaat dus uiteindelijk, om de interpretatie van de handelingen die de verdachte(n) hebben gedaan. Deden ze dat uit seksueel motief, of niet.
Niet dat het slachtoffer dat iets uitmaakt, maar zo werkt de juridische werkelijkheid nu eenmaal.

Belachelijke uitspraak. Als ik dus bij wijze van weddenschap een meisje waar ik regelmatig mee omga even op zijn grieks pak, dan zou dat mogen? Volslagen idioot.


Update 5 februari 2010: Het OM heeft het cassatieberoep ingetrokken, waarmee de vrijspraak onherroepelijk wordt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook