zaterdag 19 september 2009

Medewerkster NFI fraudeert met DNA

En weer kunnen we een grote blunder zetten op naam van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat amateuristische clubje die vaak bewijsmateriaal aandragen om u en ik te veroordelen voor misdaden die we niet hebben gedaan. Deze keer is een ernstige vorm van fraude met dna-profielen ontdekt, gepleegd door een medewerkster van het NFI van wie de partner verdacht wordt van een ernstig geweldsmisdrijf.

Zij heeft het dna-profiel van haar eigen partner met opzet vernietigd en bovendien dna van een onschuldige als bewijsmateriaal ingebracht. Dit alles om haar partner uit de wind te houden. Het NFI bevestigt de zaak.
“We hebben het deze zomer vastgesteld, de medewerkster op non-actief gezet en aangifte gedaan."
Volgens diverse bronnen binnen de forensische opsporing dient het lab ook alle andere onderzoeken die door de medewerkster zijn verricht tegen het licht te houden. “Ook die onderzoeken zijn nu niet meer betrouwbaar", aldus een dna-deskundige. Het NFI zegt echter “zeker te weten dat het om een geïsoleerd geval gaat". Bij hoeveel andere onderzoeken de vrouw betrokken was, kon het NFI gisteren niet kwijt. Maar ze weten al wel zeker dat het een geisoleerd geval was. Jaja.

De fraude is door het NFI niet aangemeld bij de Raad voor Accreditatie. Dat had volgens dna-deskundigen absoluut moeten gebeuren. “Dit is zo'n beetje het ergste dat een forensisch lab kan overkomen."
Het schandaal kwam aan het licht doordat het NFI dna-profielen in het kader van een zogeheten 'track and trace'-systeem labelt en kan volgen. Naar verluidt kon zo worden vastgesteld dat het dna van de partner van de medewerkster in een afvalcontainer was gedeponeerd. Aan de hand van haar toegangspas bleek dat de vrouw in die ruimte aanwezig was, op het moment dat het profiel werd weggegooid. Een check van de zaak wees bovendien uit dat de NFI-medewerkster een dna-profiel van iemand anders als bewijs had ingebracht. Onduidelijk is hoe zij aan dat dna is gekomen.

Met de mogelijke verduistering van bewijsmateriaal, het 'planten' van dna van een onschuldige en valsheid in geschrifte in dienstbetrekking riskeert de vrouw jarenlange gevangenisstraf. Haar advocaat wilde gisteren niet reageren. Het OM zegt binnen enkele weken te beslissen of de vrouw vervolgd wordt. Je weet natuurlijk maar nooit, maar het lijkt me te dol dat het OM hier nog over na zou moeten denken.

Na al het amateuristisch geklungel is het eigenlijk te dol dat het NFI nog steeds zijn accreditatie heeft. Het feit dat ze dit niet hebben aangemeld zou op zich al reden moeten zijn de accreditatie af te nemen maar dat zal wegens grote belangen niet gebeuren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook