maandag 5 oktober 2009

'Agenten hebben te weinig lef'

Volgens hoogleraar strafrecht Ybo Buruma (foto), hebben politieagenten te weinig lef. Ook aan hun vaardigheden schort een hoop. Ze beschikken over onvoldoende kennis en staan niet stevig genoeg in hun schoenen.

Volgens de hoogleraar zou de politie zich na de strandrellen achter hun oren moeten krabben en zich na de strandrellen in Hoek van Holland afvragen of gewone agenten wel in staat zijn om op te treden bij onverwacht gevaarlijke situaties.

"Ik denk dat er iets mis is met de werkcultuur en de opleiding binnen de politie. Er zijn specialistische groepen als de ME en het arrestatieteam. Door het creëren van die specialismen, ontbreekt het 'gewone' agenten soms aan kunde, vaardigheid, stevigheid en lef. Je verwacht dat agenten beter met spannende en enge situaties kunnen omgaan. Hoe kan het eigenlijk dat agenten erkennen dat ze zich bedreigd voelen? Al deed ik het in mijn broek, dan zou ik er nog mijn mond over houden", zegt Buruma.


Over een training voor incidenten met veel relschoppers bestaat overigens onenigheid. Politiebond ANPV ziet er heil in, maar De Raad van Hoofdcommissarissen vindt zo'n training overbodig. "De politie is vrijwel altijd in staat de juiste specialisten in te zetten. Zij kunnen optreden en weten zo min mogelijk geweld te gebruiken", reageert Jelle Egas namens de raad.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook