dinsdag 23 maart 2010

Justitie verwerpt bezwaren La Serpe
“Wij van WC-eend, adviseren...”

Volgens officier van justitie Betty Wind heeft het Team Getuigenbescherming (TGB) Peter la Serpe, kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage, niet onfatsoenlijk of onzorgvuldig behandeld. Van bedrog of misleiding van de de getuige is geen sprake geweest. Dat La S. hevig aan het protesteren is geslagen over de manier waarop er met zijn belangen wordt omgegaan en dat hij zijn verdere medewerking aan het proces wil staken, wordt ingegeven door “niet uitgekomen verwachtingen en de bijbehorende teleurstelling.”

Betty Wind reageerde op een uitvoerig betoog van Peter la S. van vorige week. Daarin liet hij weten dat alle door hem afgelegde verklaringen niet meer geldig zijn en dat ook de deal die hij met het Openbaar Ministerie sloot wat hem betreft de prullenbak in kan. Als hij had geweten wat hem qua getuigenbescherming te wachten stond, zou hij die deal nooit hebben gesloten, betoogde hij. Justitie zegde hem een gehalveerde strafeis toe in ruil voor belastende verklaringen tegen zijn medeverdachten.

In zijn betoog heeft La S. het TGB neergezet als “een onprofessionele organisatie, die niet bereid is en niet in staat is op verantwoorde wijze zorg te dragen voor zijn veiligheid en die van zijn familie en van bedreigde getuigen in het algemeen”, aldus Wind. “Dat is een onjuist en onterecht beeld.”

Nou is Peter La Serpe natuurlijk niet de enige of de eerste die problemen heeft met het TGB. Zo stapte ook de Antilliaanse Angelo Diaz, uit onvrede uit het getuigenbeschermingsprogramma.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook