maandag 22 maart 2010

Katya Leendertz mag voorlopig in Amerika blijven

Het getouwtrek om Katja/Katya Leendertz is voorlopig nog niet over. Nadat een Amerikaanse rechter haar aan vader Paul toewees, haalde hij haar op uit Nederland. Vervolgens ‘bepaalde’ een Nederlandse rechter dat ze terug moest naar Nederland en onlangs besliste ook een amerikaanse rechter dat ze terug moest naar Nederland.

Paul Leendertz ging tegen die laatste beslissing in beroep en de rechter heeft nu beslist dat Katja/Katya in Amerika mag blijven om het hoger beroep af te wachten.

Kort samengevat komt dit vonnis er op neer dat de rechter bij zijn standpunt blijft dat Katya juridisch gesproken pas uit ons land had mogen worden opgehaald als de autoriteiten op de hoogte waren van het vonnis dat aan Paul de voogdijschap was toegewezen. Dit is een gevoelig punt, omdat de advocaten van Paul dit op 22 mei 2009 hebben gemeld aan Justitie maar degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van die melding is klaarblijkelijk in gebreke gebleven.

Vervolgens erkent de federale rechter dat hij bij het nemen van zijn besluit niet op de hoogte was van de uitslag van de Supreme Court waarbij in hoger beroep het vonnis van de lagere rechtbank werd bekrachtigd en aan Paul nogmaals de volledige voogdijschap is toegewezen.

De rechter heeft de dossiers van deze langlopende zaak uitvoerige bestudeerd en komt tot de conclusie dat moeder Marina stelselmatig gerechtelijke uitspraken heeft geschonden en zich vanaf 2006 niet gehouden heeft aan de bezoekregeling voor vader Paul. Hij ziet daarin voldoende aanknopingspunten om in het belang van Katya de regels van het Haags Kinderverdrag soepel te hanteren en verwacht dat de hogere rechter dit ook zal doen.

De rechter voorziet dat Katya heen en weer gestuurd zal worden als hij zijn eerder genomen besluit zou handhaven. Dat is niet in het belang voor Katya vindt de rechter en daar is het Haags Kinderverdrag toch in eerste instantie voor bedoeld. Katya mag blijven tot de uitslag van het Hoger beroep. Wanneer deze zaak zal dienen is nog niet bekend. Er kan een half jaar of langer overheen gaan.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook