maandag 3 mei 2010

Verplicht opnemen politieverhoor

Vandaag komt het College van Procureurs-Generaal met een Aanwijzing voor geluid- en beeldopnames bij verhoren. Daarin staat onder meer dat van alle politieverhoren in zware misdrijven geluidsopnamen moeten worden gemaakt. Ook zal er in staan bij welke misdrijven de camera moet c.q. mag meelopen bij het verhoor en hoe een en ander moet worden geregistreerd.

Voordien waren camera-opnamen alleen verplicht bij kwetsbare verdachten van ernstige misdrijven. Het korps Amsterdam-Amstelland maakt sinds 2006 steeds opnamen in geval van overvallen, moord en doodslag. In hoeverre andere korpsen dat ook doen is niet bekend.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook