maandag 3 mei 2010

'Legaliseer soft- en harddrugs'

Hans van Duijn, oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond, vindt dat hard- en softdrugs moeten worden gelegaliseerd.

Dat betoogde van Duijn vanmorgen in het TV programma 'Goede Morgen Nederland'.

Volgens Hans van Duijn heeft het handhaven van het verbod meer nadelen dan voordelen. “We hebben een verbod en dat heeft geen effect. Daar betalen we 100 euro per jaar voor per persoon. Wij creëren werk voor criminelen. Als je het niet legaliseert, ben je niet eerlijk en bedonder je de bevolking.”

Van Duijn stelt dat het onzin is dat het verbod beschermt tegen bijvoorbeeld verslaving. Hij bestreedt het feit dat er na de sluiting van Coffeeshops in Bergen Op Zoom minder drugstoeristen naar BoZ kwamen. Volgens Van Duijn hebben die hun weg naar de illegaliteit al gevonden. Hij refereerde hierbij ook aan o.a. Zweden en Duitsland, waar een restictief beleid wordt gevoerd. Dat heeft zich niet vertaald in minder verslaafden.

Hij bestreed dat het vrijgeven zou lijden tot meer overlast van drugstoeristen en noemde hierbij Portugal, waar het gebruik is vrijgegeven terwijl dit niet heeft geleid tot een toename van drugstoeristen.

Van Duijn vergeleek het huidige drugsbeleid met de drooglegging in Amerika in de jaren 20, waarbij het alcohol verbod in feite de grondslag heeft gelegd voor de georganiseerde misdaad zoals die daar nu is.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook