woensdag 14 juli 2010

Toch anonieme getuigen à decharge in Liquidatieproces

De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft woensdag besloten, om toch twee getuigen die de advocaten van de verdachten hadden aangebracht de status van anoniem en bedreigd mee te geven. Dit betekend dat de getuigen, die al twee keer eerder door de rechter-commissaris waren afgewezen, nu toch een belastende verklaring mogen afleggen tegen de kroongetuige Peter La S. Advocaat Nico Meijering mag nu dus de twee getuigen die de codenaam F1 en F3 hebben meegekregen nu ter zitting brengen om zijn client Ali A. vrij te pleiten van de hem ten laste gelegde strafbare feiten.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook