maandag 30 augustus 2010

Uitspraak: 80 uur voor meineed angstige getuige Veenendaal

Afslag niet nemen, weg naar getuigenbescherming geblokkeerd
Een man (22) uit Veenendaal, die de politie de namen van enkele gewelddadige straatrovers gaf, is vandaag wegens meineed door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man zegt liever problemen met justitie te hebben dan met de verdachten van de straatroven.

De Veenendaler had bij de politie verklaard dat hij de namen kende van de daders van de gewelddadige straatroven in Veenendaal. Hij zou volgens agenten anoniem blijven. Maar later besloot de officier van justitie vanwege 'het grote belang van het onderzoek naar de straatroven' dat de getuigenis openbaar moest worden gemaakt. De verdachte vertelde daarop onder ede dat hij niet wist wie de overvallers waren.

Bij de overvallen in Veenendaal gebruikten de daders extreem geweld. Slachtoffers werden uitgekleed of vastgebonden bij het spoor. Daarvoor werden drie verdachten opgepakt.

De Veenendaler is bang geworden, liet hij de rechter weten. Hij vertelde dagelijks door de verdachten te worden bedreigd omdat zijn naam in het proces-verbaal staat. "Dan heb ik liever problemen met justitie. Al ben ik dan wel mijn huis en mijn baan kwijt."

Volgens de officier is het belangrijk dat mensen onder ede de waarheid spreken. "Daar moeten we op kunnen vertrouwen."

Daar heeft de OvJ gelijk in, maar een getuige moet er natuurlijk ook op kunnen vertrouwen dat beloftes omtrent zijn veiligheid nagekomen worden en hij moet het vertrouwen kunnen hebben dat justitie tegen welhaast elke prijs de getuigen van een misdrijf beschermt tegen intimidatie en bedreiging.

Het gedrag van politie, justitie en rechtbank in deze zal slechts tot gevolg hebben dat mensen zich in plaats van 2x, wel 3x zullen bedenken alvorens als getuige naar voren te stappen. Liegende agenten worden trouwens nooit wegens mijneed vervolgd. Dan heet het al snel 'een vergissing'.

Voor de getuige was het wellicht verstandiger geweest als hij had geweigerd te getuigen. De OvJ had hem dan kunnen gijzelen, maar hij had dan geen misdrijf gepleegd en derhalve geen strafblad gehad.

Desondanks heeft de getuige in feite een nieuwe getuigenis afgelegd, namelijk dat hij wordt bedreigd. Bedreiging is een strafbaar feit, maar daar zal de OvJ wel niets mee doen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook