maandag 25 oktober 2010

Rijksrecherche vangt bot in politie corruptie affaire

De Rijksrecherche vangt opnieuw bot in een grootschalig 3 jaar lang durend onderzoek naar een ernstig lek bij de Nationale Recherche, waarlangs zeer gevoelige informatie bij topcriminelen terechtkwam.

De informatie kwam ondermeer terecht bij hasjbaron Charles Zwolsman. Die zodoende al acht dagen van te voren wist dat in verband met zijn strafzaak een justitie-inval zou plaatsvinden bij zijn zoon, de gelijknamige autocoureur, in de VS. Ook werd een beruchte crimineel gewist uit het landelijke opsporingsregister, waardoor die ongestoord naar het buitenland kon reizen.

Het falen van het politieonderzoek naar het lek kwam aan het licht gekomen in een strafzaak tegen ex-rechercheur Martin de B., die als 'informatiemakelaar' zou hebben gefungeerd voor topcriminelen.

Bij Martin de B. thuis in Friesland werd een groot aantal geheime politiestukken aangetroffen, ondermeer over de toen voortvluchtige Dino Soerel. Ook verstrekte Martin de B. processen-verbaal aan Charles Zwolsman over verboden onderzoeksmethoden van de politie.

Martin de B. zat een half jaar vast in beperkingen. Hij bekende dat hij Zwolsman vervalste politiestukken verstrekt, die echter wel degelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Een corrupte rechercheur leverde hem de informatie.

De arrestatie van De B. ging gepaard met een diepgaand onderzoek binnen de Nationale Recherche, waarbij bureaus en computers van rechercheurs werden doorzocht. Van de gezochte corrupte rechercheur werd zelfs een compositietekening gemaakt.

Volgens  de recherche bleek uit onderzoek dat Martin de B. niet alleen werkte voor topcriminelen, maar ook als informant voor de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE). Martin de B. verstrekte zijn contacten binnen de CIE meermalen informatie over criminele acties. Ook werd hem, naar eigen zeggen, gevraagd mee te werken in onderzoek naar een lekke functionaris binnen de Amsterdamse politie, bijgenaamd 'De Pet'. Deze functionaris voorzag ondermeer topcrimineel Dino Soerel en Willem Holleeder van gevoelige informatie. Ook in dat onderzoek faalde de politie. Een rechercheur en een ex-rechercheur werden hiervoor gearresteerd, maar gingen vrijuit.

Volgens de rijksrecherche had de B. wel degelijk corrupte contacten binnen de Nationale Recherche. Zo beschikte hij over informatie die alleen binnen de recherche bekend waren. Ook werden thuis bij hem authentieke politiestukken gevonden, en werd vastgesteld dat hij had laten knoeien in het opsporingsregister. De officier van justitie noemt dit "intrigerend".

Volgens de advocaat van De B., mr Jan-Hein Kuijpers, heeft zijn client aangeboden bij de top van het Openbaar Ministerie om zijn bronnen te onthullen. "Die liet weten dat hij zich bij de CIE moest melden. Daar heeft hij geen enkel vertrouwen meer in," aldus Kuijpers.

Martin de B. kreeg vandaag een half jaar celstraf en de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Persrechter De Winkel: "Voor de omkoping en het verkopen van gevoelig informatie heeft justitie onvoldoende bewijs geleverd."

Het OM overweegt in hoger beroep te gaan

 

Zie ook:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook