maandag 25 oktober 2010

‘Slachtoffers’ Wilders rollebollend over straat

Alsof het circus rondom het mislukte Wilders proces nog niet clownesk genoeg was gaan inmiddels de ‘slachtoffers’ in het proces zelf rollebollend over straat.

Enait en Steijnen, 'slecht voorbereid' volgens Rabbae
Wilders proces — Mohammed Enait & Nico Steijnen
Rene Danen en Mohammed Rabbae (Team Prakken/Pestman), beiden van ‘Nederland bekent kleur’, hebben waarschijnlijk de fragmenten van de zitting terug gezien en zijn tot de conclusie gekomen dat de advocaten Mohammed Enait en Nico Steijnen (foto) –raadslieden van de ‘Beweging Tot Herstel van het Respect’- een stel amateurs zijn. "We hebben geen behoefte aan slecht voorbereide mensen die meer schaden dan goed doen" aldus Rabbae. 

Volgens Danen kwamen Enait en Steijnen zonder overleg opdagen en namen zij plots het woord. Om de zaak in perspectief te zetten: Danen kwam zelf ook te laat en Rabbae stond een potje te janken.

Hierom roepen Danen en Rabbae iedereen die iets tegen Wilders heeft op zich te verenigen. Ook trachten ze het OM wegens vergaande partijdigheid te wraken. Ondertussen proberen leden van de Vertigo eetclub goed te praten wat krom is. Met uitzondering van Tom Schalken, die praat niet met de pers, hoewel hij zegt ‘dolgraag zijn verhaal te willen doen’.

Voorts willen de ‘slachtoffers’ dat behalve de rechters, ook het OM vervangen wordt. Dit is ongetwijfeld ingegeven door het feit dat het OM vrijspraak eist. Met zijn opmerking “Belachelijk dat het OM zo duidelijk Wilders’ kant kiest” geeft Rabbae echter vooral aan niets van het Nederlands strafproces te begrijpen*.

Geert Corstens, president van de Hoge Raad legt al vast een bom onder het nieuwe proces door Wilders te bekritiseren.

 

*Volgens advocaat Geert Jan Knoops kan dat juridisch helemaal niet. "Wraking is in onze rechtssysteem alleen ingesteld om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen", zegt Knoops. "Officieren van justitie zijn per definitie niet onpartijdig en de doelstelling van wraking past dus niet bij het OM."

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook