maandag 7 juli 2014

Deventer moordzaak heropend

louwes Het OM gaat nader onderzoek doen in de Deventer moordzaak. Er zijn nieuwe aanknopingspunten in de geruchtmakende moord op de weduwe, die mogelijk kunnen leiden tot een herziening.

Dat liet de Hoge Raad vandaag weten. De Hoge Raad gaat daarmee in op het verzoek daarvoor van de advocaten van Ernest Louwes, die veroordeeld is voor de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten of inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden.

De Advocaat-genraal volgt daarmee ook het advies op van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS), die adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op het bewijsmateriaal op de blouse van de weduwe, het telefoonverkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden.

Het onderzoek naar de moord op de rijke weduwe uit Deventer in september 1999 loopt al bijna vijftien jaar. Wittenberg werd vermoord in haar huis in Deventer gevonden. Uiteindelijk is haar executeur-testamentair Ernest Louwes tot twaalf jaar cel voor het misdrijf veroordeeld. Hij heeft heeft de moord altijd ontkend, en vecht zijn beoordeling nog steeds aan. Inmiddels heeft hij zijn straf uitgezeten.

Tijdens de verschillende gerechtelijke procedures is altijd veel te doen geweest over de bewijsvoering, waarin flinke missers werden gemaakt. Zo werd een mes, naar later bleek, ten onrechte aangemerkt als het moordwapen. De zaak moest toen worden overgedaan, maar Louwes werd opnieuw veroordeeld.

In juni bleek uit het herzieningsonderzoek dat er nieuw bewijsmateriaal was ontdekt. Daardoor trok al één getuige-deskundige zijn verklaring tegen Ernst Louwes in.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook