maandag 9 november 2009

Gelieg en gedraai van OM in Passageproces

Er komt geen einde aan het gedraai van het OM in het Amsterdamse liquidatieproces Passage. Vandaag kwam officier van justitie Betty Wind (foto) terug op een verklaring die zij op 12 oktober gaf over het verstrekken van daderinformatie aan kroongetuige Peter la Serpe. Haar nieuwe uitleg leidde tot bijzonder kritische opmerkingen van de rechtbank aan haar adres.

In oktober betoogde Nico Meijering, advocaat van een van de verdachten, dat uit stukken is gebleken dat La Serpe is voorzien van specifieke daderkennis inzake de liquidatie van drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman. Dat geldt als een doodzonde in het strafproces: getuigen worden geacht louter uit eigen wetenschap of waarneming te verklaren. Officier Wind concludeerde toen in een uitvoerig relaas dat zij degene moet zijn geweest die La Serpe van die informatie heeft voorzien. Wind trok die conclusie vandaag dus weer terug, tot verbijstering van de rechtbank.

Volgens Betty Wind is niet zijzelf, maar een foutieve uitwerking van een geluidsband van een verhoor met Peter la Serpe de vermoedelijke oorzaak van alle ellende. Niet de officier zou la Serpe van de daderkennis hebben voorzien, maar agenten van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Die hebben dat echter in recente verhoren op dit punt in alle toonaarden ontkend.

In oktober was de rechtbank al kritisch op de verklaring van aanklaagster Wind, omdat zij het boetekleed aantrok terwijl zij geen concrete herinnering had aan het feit dat zij de kroongetuige heeft ‘gevoerd’. Nadat Wind maandag had gepoog nieuw licht op de kwestie te werpen met haar verhaal over de onjuist uitgewerkte geluidsband, kwam haar dat op een schrobbering van rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars te staan. Deze stelde vast dat haar eerdere verklaring “nergens op sloeg”.

Vandaag hoorde de rechtbank ook kroongetuige La Serpe, in de hoop dat hij opheldering zou kunnen verschaffen. Dat kon hij niet: hij wist het niet meer en nam aan dat hij alles uit eigen wetenschap heeft verklaard, zoals het een getuige betaamd. Wacht even.... een kroongetuige die niet meer zeker weet of hij een en ander uit eigen bron heeft of dat hem dit is voorgekauwd door politie of OM? Dat klinkt niet etg betrouwbaar.

Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen het gedraai van het OM zal hebben voor het proces. Morgen zullen de advocaten Meijering en Marnix van der Werf de rechtbank verzoeken hun cliënten in vrijheid te stellen, op basis van de gebleken misstanden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook