maandag 18 januari 2010

Uitspraak: 5 jaar 8 maanden voor Johan Stellingwerf in hoger beroep

Johan Stellingwerf (28) die bekend stond als de valiumverkrachter, heeft vandaag in hoger beroep vijf jaar en acht maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen. Het gerechtshof in Den Haag acht niet bewezen dat Johan Stellingwerf zijn slachtoffers heeft bedwelmd voor hij ze verkrachtte of aanrandde. Stellingwerf is veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. Het OM had 10 jaar geëist. Eerder werd hij veroordeeld tot 10 jaar..

Behalve van bedwelming sprak het hof de man ook vrij van een poging tot verkrachting van de vrouw die hij heeft aangerand en van een vierde verkrachting. Ook is Stellingwerf wegens gebrek aan bewijs niet veroordeeld voor diverse zedenmisdrijven bij een vijfde vrouw.

De advocaat van Stellingwerf had gepleit voor niet-ontvankelijk verklaring van het OM, omdat zijn cliënt door toedoen van justitie in onmenselijke omstandigheden in een Braziliaanse gevangenis zijn uitlevering moest afwachten. Stellingwerf was volgens justitie naar Brazilië gevlucht, volgens hemzelf was hij daar gewoon op vakantie, onbewust van het feit dat hij gezocht werd.

Experts hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken bij de veroordeling. Ook zijn eerdere advocaat Weski liet geen spaan heel van het bewijs.

Ander bewijs dan schimmige, deels teruggetrokken verklaringen van de slachtoffers is er niet. Vuistverkrachter Manno K. kreeg maar 4 jaar evenals de zeer brute Gennepperparkverkrachter, een schril contrast.

Afgaande op zijn uitlevering op 13 november 2006 en zijn veroordeling tot 68 maanden (x 2/3), komt Stellingwerf pakweg 1 augustus 2010 vrij.

Verkort vonnis.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook