dinsdag 16 februari 2010

Advies aan Hoge Raad in zaak tegen Nuenense arts

De Procureur Generaal bij de Hoge Raad heeft de Hoge Raad geadviseerd om het door het Openbaar Ministerie ingediende cassatieberoep tegen de vrijspraak van een Nuenense arts te verwerpen. Als de Hoge Raad dit advies overneemt dan wordt de vrijspraak definitief.

De arts werd er van beschuldigd zijn vrouw Bebe Paña om het leven gebracht te hebben. Medio 2006 werd hij veroordeeld tot 12 jaar wegens doodslag, maar in hoger beroep werd hij in april 2007 vrijgesproken toen bleek dat het enige bewijs in de zaak –een breuk in het strottenhoofd- berustte op onkunde van de door het NFI aangetrokken ‘expert’. De verdachte, die zelf altijd had volgehouden dat zijn zwaar depressieve vrouw zelfmoord had gepleegd, werd toen per direct vrijgelaten. Paña had zelf haar depressies beschreven in een afscheidsbrief, waarin zij tevens haar man prees.

De Hoge Raad volgt het advies van de PC en bevestigt de vrijspraak. het cassatie beroep wordt verworpen

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook