woensdag 9 juni 2010

Meisje (6) stateloos | Nederland op zijn smalst

Jan van der B. (45) wordt er vandaag voor de Rotterdamse rechtbank van beschuldigd zijn dochter Julia (6) een paar dagen na haar geboorte op valse gronden vanuit Spanje te hebben meegenomen. Doordat de aangifte van haar geboorte echter niet correct is, heeft het kind geen identiteit en geen nationaliteit.

“Julia bestaat administratief niet in Nederland. Deze variant kende ik nog niet. En ik heb er geen oplossing voor, zelfs niet na een jaar en gesprekken met hoogleraren”, stelde officier van justitie Ad de Beer. Wat het verhaal zo ingewikkeld maakt, is dat Jan getrouwd was in Nederland en in Spanje een buitenechtelijke relatie had met Mirela. Toen daaruit een kind geboren zou worden, wilde de vader het legaliseren, maar omdat hij al getrouwd was, bleek dat onmogelijk en heeft het meisje nu geen papieren. Justitie kreeg de melding dat het meisje niet legaal bij Jan en zijn toenmalige echtgenote zou verblijven. De man wilde het kind echter niet naar Roemenië laten gaan, waar haar moeder inmiddels woonde.

Wat het verhaal nóg gecompliceerder maakt, is dat uit dna-onderzoek blijkt dat Jan helemaal niet de biologische vader is. Zij kan nu geen aanspraak maken op de nationaliteit van haar vader. De echte moeder opsporen is een te groot risico, omdat zij wellicht kans loopt het slachtoffer van eerwraak te worden. Haar zaak kan niet gezien worden als een illegale adoptie, want Jan dacht dat hij de vader was.

De Beer vindt dat het kind de klos is en verwijt de vader dat hij zich onverantwoord gedroeg. Het OM eist vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, plus een proeftijd van twee jaar om aan zijn agressie en drankmisbruik te werken.

Een raar verhaal. Het lijkt me sterk dat een getrouwde man in Spanje een kind niet kan 'legaliseren'. Het zal niet de eerste keer zijn dat een getrouwde man een buitenechtelijk kind verwekt, ook in Spanje.

Dat hij nu biologisch niet de vader is, zou ook niks uit moeten maken. De wet op het Nederlanderschap staat erkenning van het kind toe door een vader die minstens 3 jaar voor een kind heeft gezorgd.

De rechtbank en jeugdzorg zullen wel met de volgende briljante oplossing komen: Afpakken van de vader die al 6 jaar voor haar zorgt, plaatsen in een 'veilig' pleeggezin (ik noem maar even 'Willeke Dost'), die haar vervolgens mogen adopteren waardoor ze wél de Nederlandse nationaliteit krijgt.
Alle kruisjes correct gezet, maar een kind de vernieling in.

Een vader die voor zijn kind het beste wil doen: haar erkennen en opvoeden, moet 15 maanden de gevangenis in en iemand die betrapt wordt met kinderporno krijgt een taakstraf. Wat een land.

Als het overigens geen illegale adoptie is -omdat Jan dacht de vader te zijn- dan vraag ik me af waar die 15 maanden voor wordt geëist? Voor “Onverantwoordelijk gedrag”?

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 20 maanden voor moord in Den Haag

Een jongen (17) uit Den Haag is door de rechtbank veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf en jeugd-tbs voor de moord op een Hindoestaan (33) op het Hobbemaplein in Den Haag op 3 september 2009. De rechter neemt het de minderjarige niet alleen kwalijk dat hij de man heeft neergestoken, maar ook dat hij vervolgens de hulpdiensten op het verkeerde been heeft gezet.

De jongen belde na zijn daad 1-1-2 met de melding dat hij zelf gewond was geraakt. Terwijl ambulancepersoneel hem behandelde, lag het slachtoffer een paar meter verderop te bloeden. „Al de tijd dat de ambulancemedewerkers zijn been verzorgden, kon de verdachte zijn slachtoffer op straat zien liggen. Maar hij deed niets om hem te helpen”, aldus het OM.De ambulancebroeders hadden de man ook zien liggen maar dachten dat-ie dronken was.

Ondanks die 'verzwarende omstandigheden' krijgt hij 20 hele maanden straf? Nou, nou, dat zal hem leren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 4 jaar en TBS in Scheveningse ontvoeringszaak.

Dennie M.
Dennie M. (27) is door het Hof in Den Haag veroordeeld tot 4 jaar cel, TBS met dwangverpleging en 18 maanden OBM (ontzegging rijbevoegdheid) voor de ontvoering en gijzeling van de jongen Lapré (15) uit Scheveningen op 30 december 2007 (LJN: BN0759). Dennie M. werd ook veroordeeld voor vuurwapenbezit. De overige verdachten zijn niet veroordeeld. M. heeft altijd zijn onschuld volgehouden. M. werd vrijgesproken van poging tot doodslag op agent Wils.

Lapré werd uit zijn huis gelokt en onder bedreiging met een vuurwapen op de Symonszlaan gedwongen in de kofferbak van een auto te gaan liggen. Op de Daal en Bergselaan werd hij in elkaar geslagen en achtergelaten.

Dennie M. is in cassatie gegaan tegen de TBS omdat deze gebaseerd werd op zeer oude rapporten. In de ontvoeringszaak heeft M. onderzoek in het Pieter Baan geweigerd. Uitspraak verwacht 17 januari 2012.

Update 31 januari 2012: De Hoge Raad vernietigd het vonnis gedeeltelijk en verwijst de zaak terug naar het Hof in Den Haag (LJN BU4214).

Afwijzing verzoek verdachte aanwezig te laten zijn bij het bekijken van videobanden van de verhoren van de aangever en een medeverdachte.
De Hoge Raad herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN ZD0832 en HR LJN AB9820. Het Hof heeft zijn oordeel dat kennisneming van de videobanden door verdachte inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet toereikend gemotiveerd.
V.z.v. het Hof aan zijn oordeel dat verdachte geen recht heeft op kennisneming van de videobanden mede ten grondslag heeft gelegd dat die banden geen processtukken betreffen, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Opmerking: Dat beginselen van een behoorlijke procesorde meebrengen dat aan de verdediging de kennisneming van video-opnamen niet mag worden onthouden, brengt niet mee dat die opnamen zonder meer als processtuk aan het procesdossier moeten worden toegevoegd.
In het dossier moeten worden gevoegd stukken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn in voor de verdachte belastende of ontlastende zin. Betwist de verdediging de betrouwbaarheid of de rechtmatigheid van de verkrijging van bij de politie afgelegde verklaringen, dan behoren door de verdediging aan te duiden gedeelten van de opnamen die deze betwisting zouden kunnen ondersteunen, als redelijkerwijze van belang zijnde stukken in beginsel aan de processtukken te worden toegevoegd.

Update 3 mei 2012
In een regiezitting bij het Hof in Den Haag weigerde de AG opnieuw de videoband af te geven maar het Hof bepaalde net als de Hoge Raad, dat dit wél moest gebeuren. M's verzoek om invrijheidsstelling, met als reden dat hij zijn straf inmiddels had uitgezeten en de TBS door de nietig verklaring van de Hoge Raad defacto was komen te vervallen, werd door het Hof afgewezen.

De zitting zal plaatsvinden op 15 november 2012

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: Cel- en taakstraf voor Vegan streaker

Peter Janssen (24), alias 'de vegan streaker', is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 265 dagen celstraf -waarvan 180 voorwaardelijk- en een werkstraf van 240 uur voor het vrijlaten van 2500 nertsen bij een fokkerij in het Zeeuwse Stavenisse in maart 2009. Naomi van der P. (21) werd wegens gebrek aan bewijs voor hetzelfde vergrijp vrijgesproken.

Justitie eiste twee weken geleden tegen beiden achttien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Janssen bekende dat hij de dieren heeft losgelaten. Van der P. heeft altijd ontkend bij de nachtelijke actie betrokken te zijn geweest. De meeste nertsen werden na korte tijd weer gevangen. Vijftig dieren kwamen om, honderd nertsen bleven spoorloos.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis: 280 uur dienstverlening voor ontucht kindertehuis in Bangladesh

Tegen voormalige Edenaar Gert V. (58) die volgens justitie jarenlang ontucht pleegde met jongetjes uit Bangladesh, is 240 uur werkstraf en een jaar voorwaardelijke celstraf geëist. Justitie acht aangetoond dat de man als oprichter van een Bengaals kindertehuis met in elk geval negen minderjarige jongens seks had, zo bleek tijdens de strafzaak woensdag. Het misbruik zou tussen januari 2001 en augustus 2005 hebben plaatsgevonden.

Niet bewezen vindt de aanklager dat de man gemeenschap met twee jongens had en een gehandicapte jongen vastbond en verkrachtte, zoals justitie de man aanvankelijk verweet.

240 uur dienstverlening..... en tegen Benno L. wil men 16 jaar eisen. Enigszins scheef lijkt het me wel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Onderzoek naar moord Mieke Guliën uit Muiden

Mieke Guliën
De recherche Gooi en Vechtstreek is na twintig jaar begonnen met onderzoek naar de vermoedelijke moord op Mieke Guliën (27), die op woensdag 27 september 1989 onder uiterst verdachte omstandigheden in haar woonplaats Muiden spoorloos raakte.

Advocaat Richard van der Weide die Mieke's tante bijstaat en afgelopen week werd ingelicht door justitie zegt: “Aanleiding vormt zonder twijfel het speurwerk en de berichtgeving door De Telegraaf”, “Het tactisch onderzoek door de recherche loopt sinds enkele maanden. Wij gaan ervan uit dat Mieke's toenmalige vriend ook in het onderzoek wordt betrokken.”

Eind vorig jaar berichtte het Old Case Team van De Telegraaf na uitgebreid onderzoek dat Mieke moet zijn omgebracht en dat haar toenmalige partner Peter W. zich destijds zeer verdacht gedroeg. Desondanks werd de zaak niet eerder als vermoedelijk misdrijf door de politie onderzocht.

De destijds vijf maanden zwangere vrouw verdween van het ene op het andere moment. Tal van feiten en omstandigheden wijzen op moord. Zo had Mieke een intensief contact met haar zus en zou zij nooit weggaan zonder haar daarover in te lichten. Maar haar familie hoorde niets meer van haar.

W., met wie Mieke sinds dertien jaar op een woonark woonde, maakte zich in die tijd ronduit verdacht. Frappant is dat deze aanstaande vader de eerste weken niet eens aangifte deed van de vermissing. W. gaf ook aan zoekacties door Mieke's familie overbodig te vinden. De in drugs handelende W. liet zich verder tegenover getuigen ontvallen dat hij mensen kon laten verdwijnen door hun lichamen in beton te storten.

Daags voor haar vermissing vertelde Mieke haar zus dat W. voor die woensdag de 27e voor haar een afspraak voor zwangerschapscontrole had gemaakt in het Slotervaartziekenhuis. Zij klonk opgetogen en beloofde haar zus meteen na afloop te bellen. Maar Mieke is nooit in dat ziekenhuis geweest, bovendien was er helemaal geen afspraak gemaakt. W. had verder aan zijn omgeving verteld dat hij een babykamer op de woonboot had ingericht, wat niet het geval bleek. Kort na de vermissing waren alle spullen en kleding van Mieke opeens verdwenen, alsof W. wist dat zijn vriendin niet meer zou terugkeren.

Frappant is ook dat hij tegenstrijdige, leugenachtige verhalen ophing. Zo kreeg een buurjongen te horen dat Mieke op vakantie was, terwijl hij anderen vertelde dat zij na ruzie was weggelopen. Dan weer beweerde W. dat zij er met een andere man vandoor was. Mieke is echter nooit meer door iemand is gezien en haar kind dat in januari 1990 geboren had moeten worden, is nooit aangegeven bij de burgerlijke stand.

Afgelopen juni verrichtte de politie met speciale apparatuur al enkele vergeefse zoekacties in de tuin waar de woonboot destijds lag.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook