woensdag 21 mei 2008

Ouders Pascal F. hoeven niet te betalen

De ouders van de moordenaar Pascal F. van Nadia van der Ven hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de moeder van het slachtoffer. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald.

Nadia van der Ven werd in 2002 door haar huisbaas om het leven gebracht. Volgens advocaat Bas Martens zijn Pascals ouders medeschuldig aan het leed van de nabestaanden. De rechtbank wees deze claim af, omdat ouders volgens de rechter niet strafbaar zijn als ze hun kind beschermen tegen strafvervolging.

Advocaat Martens zei niet teleurgesteld te zijn over het vonnis, omdat het volgens hem op andere punten ‘baanbrekend’ is. De rechtbank gaat namelijk onderzoeken of Pascal F. mogelijk een schadevergoeding wegens shockschade moet gaan betalen aan de moeder van het slachtoffer.

Er is in het verleden al eerder financieel getouwtrek ontstaan tussen de moeder van Nadia en Pascal en zijn familie. Zo heeft Pascal steeds geweigerd de begrafeniskosten te betalen. In maart 2007 kreeg de moeder van Nadia te horen dat Defensie deze voro haar zal betalen. Hoewel Minke van de Ven-De Jong dit tevens ziet als schuldbekentenis van defensie, ontkent Defensie dat. Ook de borg van Nadia zou nog niet zijn terugbetaald.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Herziening strafzaak moet makkelijker worden

De Raad voor de Rechtspraak wil dat het makkelijker wordt om bij twijfel over veroordelingen een strafzaak opnieuw te doen.
De Raad stelt dat als er nieuw wetenschappelijk inzicht is, of als er nieuwe onderzoekstechnieken komen die een ander licht werpen op een afgedane strafzaak, dat aanleiding moet zijn om de zaak te kunnen herzien.
Hiervoor pleitte de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Erik van der Eemster, tijdens de presentatie van het jaarverslag 2007, op 19 mei 2008.

Aanleiding voor zijn uitspraak is de twijfel over een aantal veroordelingen. Vooral zaken als de Deventer moord, de Schiedammer Parkmoord, en Lucia de B, zorgden de afgelopen jaren voor veel opschudding, maar ook de Puttense moord, a;weer enige tijd geleden, mag hier niet onvermeld worden.
Van den Eemster vind verruiming van het zgn. 'novumcriterium' noodzakelijk. Een novum is een niuew feit of omstandigheid betreffende een strafzaak die na veroordeling aan het licht is gekomen.
Het moet tevens makkelijker worden om een herzieningsverzoek in te dienen. Van den Eemster pleit voor een instantie waar twijfels over afgesloten strafzaken kunnen worden aangebracht. Dat werk zou kunnen worden gedaan door een bijzondere afdeling van de rechtbank.
Enige tijd geleden al pleitte prof. Wagenaar voor de nogelijkheid van herziening zonder een novum, bijvoorbeeld als de rechter 'had zitten slapen'.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook