dinsdag 16 september 2008

Eis 10 jaar voor doodslag op Tessa Klaver

tessa-klaver Het OM heeft in hoger beroep opnieuw 10 jaar geëist tegen Marco D (23) voor doodslag op zijn ex-vriendin, de 19 jarige rechtenstudente Tessa Klaver (foto). Zij werd 23 april 2007 door Marco gewurgd in haar woning aan de Plutostraat in Groningen. Marco werd in februari door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens doodslag. Hij heeft hoger beroep aangespannen omdat hij de straf te hoog vindt.

Marco zou zijn doorgedraait nadat een jongen belde die geinteresseerd was in een kamer die Tessa wilde verhuren, hij grijpt haar bij de keel en wurgt haar. Een sectierapport van het NFI, dat onderzoek deed naar wanneer het zuurstoftekort bij het slachtoffer intrad, wees eerder uit dat het langere tijd had geduurd voordat het meisje was overleden. D. werd daarom in januari 2008 voor de rechtbank nog beschuldigd van moord. Tijdens de rechtbankzitting bleek echter dat hij uit een opwelling van woede zijn vriendin had gewurgd. Tessa Klaver overleed later aan de verwondingen. Het OM besloot D. daarom in januari en ook nu van doodslag te beschuldigen, maar eiste desalniettemin een lange gevangenisstraf.

Zijn advocaat en de Advocaat generaal zijn het redelijk eens over de feiten tot dan toe. Volgnes de advocaat generaal duidt echter Marco's gedrag daarna op berekening, volgens zijn advocaat op paniek.

Marco versleept het lijk naar de keuken en gaat met vrienden op stap. Later die avond doet hij dan net of hij Tessa dood aantreft. Op 24 april valt hij echter al door de mand. De AG vindt dat hij voor deze koelbloedigheid extra gestraft moet worden. Zijn advocaat Tjalling van der Goot noemt het echter een wanhoopsdaad en noemt vier jaar 'passend'.

Hoewel ik niet vind dat iemand gestraft moet worden voor gedrag ná een misdrijf, tenslotte kun je het niemand kwalijk nemen dat hij uit handen van de politie wil blijven, is 4 jaar natuurlijk veel te weinig voor zo'n daad en vind ik -zonder de verzwarende omstandigheden van na de daad in overweging te nemen- eigenlijk 12 jaar veel passender. Wat hem wél aangerekend zou kunnen worden is dat hij geen hulp gehaald zou hebben als het klaarblijkelijk lang heeft geduurd voordat Tessa kwam te overlijden. Als dat geen noord oplevert zou zeker de maximumstraf van 15 jaar voor doodslag passend zijn.

In de praktijk echter zijn er mensen die voor moord minder hebben gekregen.

Uitspraak 30 september 13.30
(Hij kreeg 8 jaar)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verdachte van doodslag Daan van Es weer vrij

Toon P. (44) uit Waalre, die in maart 2007 door de rechtbank in Roermond tot 16 jaar cel werd veroordeeld voor doodslag op Daan van Es uit Nederweert, is weer vrij man. De uitspraak van zijn hoger beroep hoeft P. van de Bossche rechter niet in de cel af te wachten.

Discotheekhouder Van Es verloor het leven bij een gewapende overval in Nederweert tijdens carnaval 2006. P. heeft altijd beweerd niet betrokken te zijn geweest bij de overval en ging in hoger beroep. Tijdens de behandeling eiste advocaat-generaal Wilfred Korver vorige week zestien jaar celstraf.

Advocaat Geert-Jan Knoops van Toon P. haalde eerder fel uit naar het OM en naar de rechtbank in Roermond die zich in zijn visie schuldig hebben gemaakt aan “pure speculaties”. De rechters in Roermond zouden alternatieve scenario’s “klakkeloos” van tafel hebben geveegd. “Het is een zorgelijke ontwikkeling in het strafrecht als rechters en officieren van justitie veronderstelling op veronderstelling stapelen om iemand zestien jaar achter de tralies te krijgen", zei Knoops in zijn pleidooi. Hij hekelde ook het rapport waarin een deskundige [Ed. mevrouw Pauw-Vugts] van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concludeert dat de kogel die operatief uit de buik van P. werd gehaald “waarschijnlijk” uit het wapen van Daan van Es is afgevuurd. Experts die Knoops zelf heeft ingeschakeld, kwamen niet verder dan de minder vergaande inschatting dat het projectiel “mogelijk” uit dat wapen kwam. Knoops trok openlijk de deskundigheid van de betrokken NFI-medewerkster mevrouw Pauw-Vugts in twijfel.

Advocaat Geert-Jan Knoops van P. vroeg het hof zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen, of om vervroegd uitspraak te doen. De raadsheer-voorzitter zei dat het hof niet voor 24 september uitspraak zal doen. Hij hield wel de mogelijkheid open P. tussentijds in vrijheid te stellen. Dat is vandaag (16-9-08) gebeurd, omdat het hof onvoldoende ernstige bezwaren  aanwezig acht om P. langer in hechtenis te houden.

Knoops wil nog geen conclusies verbinden aan de tussenbeschikking van het hof. "De vrijlating van mijn cliënt is natuurlijk opmerkelijk, maar ik ga nu niet voor de muziek uitlopen. Laat ik het zo zeggen: iemand die je jarenlang wil opsluiten, laat je niet zomaar vrij."

Toon P. zegt dat hij in de nacht waarop Van Es werd gedood, zelf is beschoten in Eindhoven. Een gemaskerde man zette P. kort na de schietpartij in Nederweert zwaargewond af bij het ziekenhuis van Veldhoven. Knoops hekelde vorige week de manier waarop justitie en de rechtbank in Roermond alternatieve scenario's "klakkeloos" van tafel hebben geveegd.

Update 24 September 2009: Het Hof veegt het bewijs van tafel en spreekt Toon P. vrij.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Roemenen die Nederlands paar overvielen in Italië berecht

De twee Roemenen die in augustus een Nederlands echtpaar overvielen in de buurt van Rome, worden in Italië berecht en moeten daar ook hun eventuele straf uitzitten.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten.

De PVV had opheldering gevraagd na berichten dat Italië de overvallers zonder berechting het land zou uitzetten. De Italiaanse autoriteiten hebben Hirsch Ballin laten weten dat dat niet klopt. Gedurende het strafproces en de opgelegde straf worden de Roemenen niet uitgezet.

Omdat de rechtszaak in Italië plaatsvindt, is uitlevering van de verdachten aan Nederland niet aan de orde, aldus de minister.Update 7 mei 2009: Uiteindelijk kregen de twee ruim 11 jaar cel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis 16 jaar voor 'woonbootmoord'

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle tegen beide verdachten in de zogenoemde woonbootmoordzaak zestien jaar cel geëist. Volgens de aanklager is bewezen dat zijn verantwoordelijk zijn voor de moord.

De beide zwagers, de 31-jarige Eddy H. en de 39-jarige Henk S. uit Vroomshoop, hebben volgens hem in de nacht van 14 op 15 maart 2007 de 53-jarige Jan Karsten op zijn woonboot in Zwolle van het leven beroofd hebben. De man werd met een mes en met een schroevendraaier 36 keer in zijn lichaam geraakt, bleek dinsdag tijdens de rechtszitting. „Hij is uiteindelijk doodgebloed”, aldus de officier.

De politie tastte aanvankelijk in het duister over het motief voor de moord. Het slachtoffer leidde een teruggetrokken bestaan, was niet rijk en had geen criminele achtergrond. „Juist dat onverwachte maakte de impact van zijn dood in Zwolle zo groot”, meende de aanklager. Er werden meerde verdachten opgepakt, van wie een zelfs werd overgevlogen uit Noord-Ierland.

Een tip van een bekende van de familie in maart dit jaar bracht de politie op het spoor van het duo. De vrouw van Henk S. zou circa vijftien jaar terug als kind zijn misbruikt door het latere slachtoffer. Dit vermoeden was er al, maar ze zou op de avond van de moord haar man details hebben verstrekt die hem woedend maakte. Ook Eddy H. zou 'ervaringen' met Karsten hebben gehad, aldus zijn advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie reed het tweetal daarop naar de woonboot, braken in en overvielen Karsten in zijn slaapkamer. De beide wapens zijn later bij Dalfsen in de Vecht gegooid.

Beide verdachten hebben bekend naar Karsten te zijn gereden om hem 'een lesje te leren'. Ze hebben ook bekend op hem ingestoken te hebben. De raadslieden van het duo betwijfelen echter of er wel sprake was van voorbedachten rade.

Ik denk dat de advocaat zwak staat: Ze zijn er naar toe gegaan 'om hem een lesje te leren'. Ze hebben wapens meegenomen en 36 keer op hem ingestoken. Dat is nauwelijks te verklaren door in een opwelling doodslag te plegen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Kinderpornofilter onzinnig en onwettelijk

Het huidige kinderpornofilter waarbij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) een blacklist bijhoudt, blijkt technisch, praktisch en juridisch niet haalbaar en houdbaar.

Dat concluderen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) in een zeer kritisch rapport (pdf) in opdracht van minister van Justitie Hirsch Ballin. De uitgebreide studie en maakt volledig gehakt van de door het KLPD gehanteerde blacklist, werkmethoden en juridische status.

Ten eerste behelst de zwarte lijst van de Dienst slechts circa 100 websites, 'het topje van de ijsberg' zo constateren de onderzoekers. Van die honderd sites was een tiental al opgeheven of bevatte geen kinderpornografische content (meer).

Daarnaast blijkt de meerderheid van de geblokkeerde sites waarop wél kinderporno werd aangetroffen te worden gehost in de VS, Engeland en Nederland zelf. Daarmee wordt een van de belangrijkste argumenten voor het filter onderuit gehaald. Het filter zou namelijk websites moeten tegenhouden die worden gehost in landen waar waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. In de overige gevallen kan justitie de website simpelweg laten verwijderen.

Dit is echter niet gebeurd, zelfs niet voor de vier websites met een strafbare content die in Nederland zelf worden gehost, constateren de onderzoekers. "Deze sites zijn door het KLPD niet aan de betreffende hosts gemeld en daarom zijn deze sites ook nog niet verwijderd."

De kritiek gaat echter nog verder: de KLPD zou onprofessioneel te werk zijn gegaan bij het opstellen van de zwarte lijst. "Voor het beheer van de lijst zijn door het KLPD geen procedures vastgelegd en zijn geen toetsbare criteria geformuleerd op basis waarvan tot toevoeging aan de lijst wordt besloten. Het onderhoud van de lijst is onvoldoende frequent."

En als klap op de vuurpijl blijkt dat het KLPD de wettelijke bevoegdheid niet heeft om te blokkeren. Het Korps beroept zich ten onrechte op de Politiewet. De wet gaat namelijk niet op, concluderen de onderzoekers, 'vanwege de mogelijke beperking van het uitoefenen van het grondwettelijk beschermde recht op de vrijheid van Meningsuiting'.

De met de isp's gesloten convenanten (tot nog toe alleen met UPC en twee kleine isp's) 'zijn een onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke bevoegdheden en waarbogen, en daarom niet rechtsgeldig'.

Meer in algemene zin hebben de onderzoekers géén feitelijke onderbouwing gevonden voor de aanname dat met filteren en blokkeren op een effectieve en duurzame wijze ongewenste informatie voor gebruikers van het internet onbereikbaar wordt gemaakt.

De onderzoekers wijzen er voorts op dat filteren en blokkeren níet effectief is tegen personen met een pedofiele voorkeur die onderling kinderpornografisch materiaal uitwisselen via nieuwsgroepen en p2p-netwerken, al dan niet versleuteld.

Aan het enig overgebleven argument, het behoeden van onschuldige surfers voor kinderpornobeelden, wordt in het rapport ook hardop getwijfeld. "Óf er onschuldige internetters zijn die op webpagina's (daarop zijn de filters gericht) ongewild in aanraking komen met kinderpornografisch materiaal is overigens een goed bewaard geheim."

De Minister van Justitie noemt in een brief aan de Tweede Kamer de onderzoeksresultaten 'bepaald ontnuchterend'. "De inspanningen die de politie en de providers leveren met filteren en blokkeren, staan helaas in schril contrast met de effecten."

De bevindingen zijn voor de minister aanleiding om de stekker uit het hele KLPD-systeem te trekken. Hirsch Ballin heeft grote providers inmiddels bereid gevonden om onder zelfregulering en via een onafhankelijk stichting het kinderpornofilter verder uit te bouwen en te verfijnen.

Hirsch-Ballin heeft wel vertrouwen in het nieuwe systeem. "Het is mijn stellige verwachting dat op deze manier het filteren en blokkeren van kinderporno beter en efficiënter zal worden uitgevoerd," zo schrijft hij aan de Kamer. Hij is de isp's dan ook 'zeer erkentelijk voor hun coöperatieve instelling'.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook