woensdag 3 februari 2010

De kindermoord in Tolbert

Avi C tijdens de eerste behandeling van zijn zaak
avi-c
Vandaag begint het nieuwe proces tegen Avi C. wegens de door hem gepleegde moorden op de kinderen Damaris (4) en Daniel (2) van zijn vriendin op 1 augustus 2005.

Het is een zeer lange rechtsgang geweest die zelfs al tot aan de Hoge Raad is gekomen. Hieronder de feiten op een rij:

  • Na de moord op de twee kinderen op een bovenwoning in Tolbert zegt Avi (46) 'zich niets meer te kunenn herinneren'.
  • De zaak komt eerst voor bij de rechtbank in Groningen.
  • De officier van justitie merkt tijdens de rechtszaak op: “Als je wordt geconfronteerd met de gewelddadige dood van twee zulke jonge kinderen is het eerste wat je denkt: zo iemand moet nooit weer vrijkomen. Toch zal het recht, ook in een moeilijke zaak als deze, zijn loop moeten hebben.”
  • Avi C. is volgens het Pieter Baancentrum sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie zegt de dubbele moord niet te kunnen bewijzen. Avi C. zou hebben gehandeld in een psychose, van het vereiste kalm beraad kan dan geen sprake zijn. Justitie eist voor tweevoudige doodslag en een poging daartoe (op de moeder van de kinderen) 12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank ziet echter geen bewijs voor psychose en veroordeeld Avi op 16 februari 2006 tot 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging wegens dubbele moord en poging tot moord.

  • Er volgt hoger beroep bij het Hof in Leeuwarden en Avi gaat wéér naar het Pieter Baan Centrum.
  • Het gerechtshof Leeuwarden ziet het weer anders: Het is geen moord maar doodslag, weliswaar handelde Avi in een psychose maar daar heeft hij zelf voor gekozen wegens zijn Amfetaminegebruik. Het Hof veroordeeld hem op 17 april 2007 tot 18 jaar, zonder TBS voor dubbele doodslag en een poging daartoe.

  • Zowel Avi als het OM gaan in cassatie bij de Hoge Raad.
  • Op 9 december 2008 vernietigt de Hoge Raad het vonnis. Het gaat hierbij volgens de Hoge Raad voornamelijk om de motivatie Het hof in Leeuwarden is volgens de Hoge Raad te kort door de bocht gegaan. Ook stelt de Hoge Raad dat het oordeel van het hof ‘niet zonder meer begrijpelijk is’. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het Hof in Arnhem Inzet van het nieuwe proces is of er – gezien de psychose – gesproken kan worden van opzet of niet. Heeft Avi C., zo schrijft de Hoge Raad, door een ernstige geestelijke stoornis inzicht gehad in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen?

De Hoge Raad heeft zich over de kwalificatie moord of doodslag niet uitgelaten.

vonnis rechtbank Groningen
arrest gerechtshof Leeuwarden
cassatie Hoge Raad

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook