vrijdag 3 september 2010

Agente ontslagen om drugsverleden

De Politie Haaglanden heeft een ontslagprocedure in gang gezet tegen een aspirant-agente (38) van het korps.

Aanleiding zijn de uitkomsten van een integriteitsonderzoek dat de politie begin maart 2010 startte. De agente was sindsdien van rechtswege geschorst en werd later buiten functie gesteld. Volgens het korps is er sprake van een ernstige vertrouwensbreuk, omdat de vrouw bij haar sollicitatie informatie over haar justitiële verleden heeft verzwegen.

Directe aanleiding voor het integriteitsonderzoek was de aanhouding van de agente eind februari 2010 in Italië, op grond van een internationale signalering door de Portugese autoriteiten. De vrouw werd begin jaren ’90 in Portugal aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en betrokkenheid bij internationale drugshandel. Nadat de Portugese rechter haar gevangenhouding na ruim 15 maanden schorste, keerde zij terug naar Nederland.
In 1996 besloten de Portugese autoriteiten dat de vrouw toch weer moest worden aangehouden in verband met het onderzoek. Daarop werd de vrouw internationaal gesignaleerd en werd Nederland verzocht om haar aanhouding en uitlevering. Hierop is zij aangehouden. Het uitleveringsverzoek werd echter niet ingewilligd, waarna zij weer in vrijheid is gesteld. Daarop werd de vrouw in Nederland ‘afgesignaleerd’ en verdween de informatie over de verdenkingen van de Portugese politie, haar aanhouding en detentie aldaar uit de Nederlandse politie- en justitiesystemen. De informatie over de aanhouding in Nederland is na vijf jaar, op grond van privacywetgeving, uit de politiesystemen verwijderd.


Toen de vrouw in 2008 solliciteerde bij het korps Haaglanden kwam deze informatie, door de verwijdering uit de systemen, niet naar boven tijdens het veiligheids- en betrouwbaarheidsonderzoek. Omdat de vrouw zelf zweeg over haar verleden, was Politie Haaglanden niet op de hoogte van de inmiddels bekend geworden feiten en is zij aangesteld als aspirant-agente en met haar opleiding gestart.
In februari 2010 is de agente op basis van de (in andere landen nog steeds van kracht zijnde) internationale signalering aangehouden tijdens een vakantie in Italië. Na vier maanden oordeelde de Italiaanse rechtbank dat er onvoldoende ondersteunend bewijs was van haar schuld aan strafbare feiten en werd zij weer vrijgelaten. Zij is inmiddels weer in Nederland. Toen het korps Haaglanden van de aanhouding op de hoogte werd gebracht, is de agente direct van rechtswege geschorst. Na haar vrijlating is zij formeel buiten functie gesteld en is haar de toegang tot alle gebouwen van Politie Haaglanden ontzegd.


De afgelopen maanden onderzocht Bureau Integriteit en Security waarom de vrouw over haar justitiële verleden zweeg en of zij de afgelopen jaren criminele contacten onderhield. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vrouw zich de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Politie Haaglanden neemt de zaak zeer hoog op. Het korps heeft de integriteit van politiemensen hoog in het vaandel staan. Door haar verleden te verzwijgen, is de gestarte onslagprocedure volgens de korpsleiding onvermijdelijk.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook